Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI GAZETESİ      Sayı 132 (Aralık 1999)

5 Aralık 199 Günü Sendikamız Genel Merkezinde toplanan Baş Temsilciler Kurulu, gündemdeki Sendikal konuları tartıştı..

BAŞTEMSİLCİLERİMİZ 1999'U DEĞERLENDİRDİ

 

Baş Temsilciler Kurulumuzun açış Konuşmasını Genel Başkanımız Kamil Kinkır yaptı.

Seattle 'de emekçilerin Dünya Ticaret örgütüne ve kapitalizme karşı ortaya koyduğu eylemler sürecini değerlendiren Genel Başkanımız; "Avrupa'da ciddi eylemler yapılırken, Ülkemizde de, Trakya'dan başlayan ve Ankara'da biten bir yürüyüş yapıldı. Bu eylemlerin amacı, sermayenin ulus devlet, emek, köylülük ve çevre üzerindeki tahribatının durdurulmasıdır. Elbette sadece Seattle'de bu amaca ulaşılmayacaktır. Ama dünya çapında yaygınlaşan ve bütünleşen emek eksenli bir hareketin yükselmesi umut vericidir." dedi.
30 Kasım tarihli TİSK seminerine katılan Çalışma Bakanının; "esneklik kuralsızlık olarak değil, yeniden düzenleme olarak algılanmalıdır." Sözünü değerlendiren Genel Başkan; "Bir kez daha Siyasi iktidar ile sermayenin mükemmel uyumuna tanık oluyor ve şaşırmıyoruz." dedi.
Kriz gerekçesi ile emeğe yönelen baskılara, deprem vergisi ile artacak yoksullaşmaya, depremzede insanlarımızın artan mağduriyetine, işsizliğe ve duran yatırımlara da değinerek:"Fatura bir kez daha en ağır biçimi ile emekçilerin sırtına yüklenmektedir." dedi.

Sendikamızın ve kadrolarının tarihe ve sınıfa karşı sorumluluk taşıdığının altını çizen Genel Başkanımız; "Omuzlamaya çalıştığımız miras ağırdır. Örgüt olmak için salt binaların, insanların, arabaların olması yetmez. Örgüt olmak bir terbiye, bir ahlak anlayışı, bir özveri ve davranış biçiminin toplamıdır. Sendikaları birbirinden ayıran nokta; TAM BURASIDIR. Bunu bilerek ve bu olumlu özellikleri daha da yükselterek yarına bakmalıyız. Üyelerimiz ve deprem bölgelerinde adeta kaderleri ile başbaşa bırakılmış insanlarımız için, önümüzdeki günlerde yükselecek örgütlenmeler için, 2000 yılında başarılı toplu iş sözleşmeleri için herkesi birliğe, dayanışmaya ve omuz omuza olmaya çağrıyorum" dedi.

Açış konuşmasının ardından Psikolog Behice Buran “deprem psikoloji” hakkında bir konuşma yaparak, baştemsilcilerimize bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Baştemsilciler başta deprem dayanışması, iç örgütlülük, sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası olmak üzere, gündemdeki konular hakkında değerlendirmeler yaptılar.