Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI GAZETESİ      Sayı 132 (Aralık 1999)

DİSK BAŞKANLAR KURULU SENDİKAMIZDA TOPLANDI

DİSK Başkanlar Kurulu, 30 Kasım 1999 tarihinde sendikamız genel merkez binasında yapıldı...

30 Kasım günü DİSK Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen DİSK Başkanlar Kurulu toplandı.

DİSK Genel Yönetim Kurulu'nun, başkanlar kurulunda gündemi oluşturan raporunda; "Türkiye uzun bir dönemdir karşılaşmadığı bir çok gelişmeyi ardı ardına yaşıyor. Global kapitalizmle bütünleşme amacıyla atılan adımlar ülkenin bütün kurulu yapılarını sallıyor, değişime zorluyor. Bu gelişmeler toplumsal mücadelenin öznelerini de etkiliyor.

Bu basit, doğrusal bir süreç değil. İç iktidar kavgaları; eski ve yeni yapıların çekişmeleri, mevzi kazanıp kaybetmeleri dalgalı şekilde yaşanıyor ancak yönelimin ana doğrultusu değişmiyor.

Sendikal hareket de bu süreçten alabildiğine etkileniyor. Sürece cevap veremediği sürece hızla güç kaybetmesi kaçınılmaz görünüyor. DİSK bu sürecin dışında olan bir örgüt değil ancak bu süreçte güç toplama ve etkinliğini arttırma şansı olan tek örgüt. Bunun için de önemli adımları atması gerekiyor.

Bu adımların başında dönemin tahlil edilmesi geliyor. Daha sonra bu tahlile uygun politikaların saptanması ve örgüt tarafından benimsenmesi gerekiyor.

Olmazsa olmaz bir diğer koşul da bu politikalar somutta uygulayacak iradenin sağlanabilmesidir." şeklinde belirtildiği ve yeni politikalara uygun yönetim anlayışı ve organizasyonunun belirlenmesinin önemine vurgu yapılan kurulda ayrıca Türkiye'deki siyasal gelişmeler de değerlendirildi.

DÖKK'ten

"Sigortalı çalış, sendikalı ol"

Başkanlar Kurulu'nda 15 ve 19 Kasım tarihlerinde iki kez toplanan DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu'nun (DÖKK) yeni projesi de değerlendirildi. Belirtilen tarihlerde yapılan toplantılarda yeni Sosyal Güvenlik Yasası değerlendirilmiş ve ileriki günlerde konu ile ilgili nelerin yapılabileceği tartışılmıştı. Buradan hareketle DİSK Başkanlar Kurulu DÖKK'ü, yasanın peşinden geleceği muhtemel uyum yasalarına hazırlık yapmaya yönelik olarak "Sigortalı çalış, sendikalı ol" başlığı altında işsizlik sigortası ve iş güvencesi sağlanması talepleriyle başlatacağı kampanyayı yürütmesi için görevlendirdi.