Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI GAZETESİ      Sayı 132 (Aralık 1999)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

ORTAK EĞİTİMLER

Gelenekselleştirdiğimiz Almanya IgMetall sendikası ile ortak yapılması düşünülen eğitim çalışması için, Türkiye’de üç sendika bir araya gelerek program değerlendirmesi yapıldı.

Sendikamız genel merkezinde Eğitim Daire Başkanımız Esmender Turna Başkanlığında Özçeli -İş ve Dok Gemi-İş sendikası Eğitim Daire Başkanları ve uzmanları biraraya gelerek, eğitimin konu başlıkları, katılımcılar ve önümüzdeki günlerde Türkiye’de yapılacak eğitim ile ilgili görevlendirmeler değerlendirildi.

 

DEV-İŞ KONGRESİNDE SENDİKAMIZA BÜYÜK İLGİ..

Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Dev-İş’in 7. Olağan Kurulu’na, Sendikamızı temsilen Mali Daire Başkanımız Coşkun Yılmaz katıldı. Uluslararaesı dayanışma çerçevesinde sıcak ilişkiler içinde olduğumuz Dev-İş’in kongresinde bir konuşma yapan Yılmaz, Globalleşmenin yarattığı yıkım üzerinde durarak, sendikamız üyelerinin selamlarını iletti..

Büyük bir ilgi ve çoşku ile izlenen konuş-masında, Türkiyedeki sendikal hareketin sorunlarına da değinerek, uluslararası dayanışmanın geliştiril-mesinin öneminin altını çizdi.