Make your own free website on Tripod.com


Yasal Haklarımız Olan Grevler Erteleniyor!
Zorunlu Tasarruf Kesintilerimiz Gaspediliyor!
Toplu Pazarlık Sistemine Müdehale Ediliyor!
Ülke Yönetimi IMF'ye devrediliyor!

SUSKUN KALMAYACAĞIZ !

İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da; yurdun dört bir köşesinde işçiler, memurlar, çiftçiler alanlara çıkıp haykırıyor:

Demokrasinin temel dinamikleri ve vazgeçilmez unsurları olan sendikalar, adı olan fakat gücü olmayan, sesi çıkmayan tabela örgütleri haline getirilmek isteniyor. Emekçiler, bu girişimlerden vazgeçilmezse, yeni 15-16 Haziranlar’dan asla çekinmeyeceklerini haykırıyorlar!