Make your own free website on Tripod.com

NEMALARIMIZ HEMEN ÖDENSİN

İZMİR EmekPlatformu’nu 8 Haziran perşembe günü Konak Meydanı’nda Tasarruf Teşfik Fonu’nda biriken nemaların ödenmemesini ve hükümetin IMF reçeteli sefalet ücreti dayatmalarını protesto eden bir miting düzenlendi.

Yaklaşık 3000 kişini katıldığı mitingte sendikamız Birleşik Metal İş İzmir şubemize bağlı üyelerimizin katılımı ve coşkusu göz doldurdu.

“Ankara Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri!”,
“Ankara’nın taşlı yolu, her tarafı çete dolu, uyan uyan Kemal Türkler, kan ağlıyor Anadolu!”,
“Direne Direne Kazanacağız!” ,
“IMF Elini Çebimden Çek!”,
“Nemalar Hakkımız, Söke Söke Alırız!”
sloganları atıldı. Konak Meydanı’na yürüyen kitleye DİSK Bölge Başkanı Musa Çam hitap etti.

Mitinge, Sendikamız pankartı altında katılan 1000’e yakın üyemiz, coşkulu sloganları ile talep ve istemlerimizi haykırdılar..

Hak gasplarına karşı Emek Paltpormlarının düzenleyeceği eylemlilekler 21 Haziran Eskişehir, 24 Haziran İstanbul Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda devam edecektir. Talaplerimizi Haykıralım!

KARİKATÜR SERGİSİ

Sendikamızın 15-16 Haziran Etkinlikleri çerçevesinde İzmir Şubemizde bir sergi düzenlendi. 16 Haziran Cuma günü açılan KÜRESELLEŞME/KÖLESELLEŞME konulu karikatür sergisini, 21 Temmuza kadar İzmir şube salonumuzda ziyaret edebilirsiniz.

Bu tarihten sonra sergi, Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sergi Salonu’na taşınacaktır.