Make your own free website on Tripod.com

ASİLÇELİK İŞÇİSİ
MÜCADELE KULVARINDA

Özelleştirme kapsamındaki Asil Çelik işyerindeki üyelerimiz Sendikamız öncülüğünde özelleştirmenin sonuçları ve taleplerimizi duyurmak, bölge halkının ve kamuoyunun desteğini almak amacı ile çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlendi.

14 Mayıs Pazar günü düzenenlenen forumda; KİGEM Genel Sekreteri Mehmet Yüksel Barkurt, Orhangazi’de üyelerimize özelleştirmenin sonuçları hakkında bilgi verdi.

22 Mayıs'ta Asil Çelik’de komite toplantısı yapıldı ve sendikamızın hazırladığı bildiri üç vardiyaya da dağıtıldı.

24 Mayıs'ta Orhangazi, 25 Mayıs'ta Gemlik’den Başbakan Bülent Ecevit’e mektup gönderme eylemi gerçekleştirildi. İşçiler, “Asil Çelik İşçisi Tek Ses, Tek Yumruk Mücadelede!”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!”, “Asil Çelik Halkındır, Satılamaz!” sloganları ile postanenin önüne kadar alkışlar eşliğinde yürüdüler. İlk gün örgütlenme Daire Başkanı Mehmet Çabuk tarafından Başbakana gönderilen mektubun metni okundu. İkinci gün Toplu Sözleşme Daire Başkanı Mehmet Helvacı tarafından bir konuşma yapıldıktan sonra işçiler, alkışlar eşliğinde, imzalarını taşıyan 700 mektubu Başbakan’a gönderdiler.

Bursa Kültürpark Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde 26 Mayıs'ta DİSK Başkanı Vahdettin Karabay, Sendikamız Genel Başkanı Kamil Kinkır ve Yönetim Kurulumuzdan Ziya Yılmaz ve Mehmet Çabuk’un katılımı ile basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Bursa’daki sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. Aynı gün, basın açıklamasına katılan heyet tarafından fabrika ziyareti gerçekleştirilerek, Genel Müdür ve Fabrika Müdürü ile bir görüşme yapıldı.