Make your own free website on Tripod.com

SÜRECİ BİRLİKTE ÖRECEĞİZ

Genel Temsilciler Kurulumuz, 10 Haziran’da Kadıköy/Reks Düğün Salonu'nda yapıldı.
Toplantı, Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkanımız Kamil Kinkır'ın açış konuşması ile başladı.

Kamil Kinkır; ABD'nin engel tanımaz saldırgan tutumunun Coterelli isimli memuru aracılığı ile ülkemizin yönetimine ortak olmasından, ABD emperyalizmine tepki olarak sermayenin bölgesel bir bloklaşması olan Avrupa Birliği'nde emekçi örgütlerinin mücadelelerine değinen geniş bir yelpazede, dünyada bugün yaşananları değerlendirdi.

Konuşmasının 350 bin emekçiyi ilgilendiren toplu pazarlık sistemi ile ilgili bölümünde, sendikamızın yaklaşımlarını ve hedeflerini açıklayarak, sendikamızın güç birliği çağrısında bulunacağını belirtti: "Çağrımıza olumlu yanıt vermeseler bile, biz her dönem olduğu gibi, tüm metal işçileri için iyi bir sözleşme yapılabilmesinin koşullarını işçilerle birlikte yaratacağız" dedi. Sendikamızın enflasyonla mücadele konusundaki yaklaşımlarını da ortaya koyarak, "biz emekçinin mutfağındaki gerçek enflasyonun düşmesini istiyoruz" dedi ve 350 bin kişinin toplu pazarlık ile alacağı zamların enflasyona olumsuz etkisinin olmayacağını, yetkililerin açıklamalarından aktardı.

Genel Başkan Deprem sonrası sendikamızın yürüttüğü etkinlikleri, mali yardımları ve eğitim çalışmalarını özetledi ve ardından yaklaşan DİSK ve Sendikamız Genel kurullarına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

"Demokrasinin temel dinamikleri ve vazgeçilmez unsurları olan sendikalar, adı olan fakat gücü olmayan, sesi çıkmayan tabela örgütleri haline getirilmek isteniyor. Bu girişimlerden vazgeçmezlerse, işçi sınıfını yeni 15-16 Haziranlara zorladıklarını, gerekirse bundan asla çekinmeyeceğimizi huzurunuzda belirtmek istiyorum."

Ve sözlerini Konfüçyüs'den bir alıntı ile bitirdi: "Eğer akıl aydınlanmışsa, karanlık bir odada da masmavi bir gökyüzü vardır."