Make your own free website on Tripod.com

GENEL TEMSİLCİLER KURULU
BASIN AÇIKLAMASI

Genel Temsilciler kurulu hazırlık komitesi adına sonuç bildirgesini Şahin Motor işyerinden Özkan Dursun okudu... Yapılan oylama sonucunda tüm kararlar oybirliği ile alındı.

10 Haziran 2000 tarihinde Istanbul’da toplanan Birlesik Metal-Is Sendikasi Genel Temsilciler Kurulu, asagidaki basin açiklamasinin yapilmasina karar vermistir.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasal ve ekonomik açılımlar, işçi ve emekçi kitleler aleyhine sınıfın kazanılmış haklarına önemli saldırılar gerçekleştirmektedir. Ülkemizin doğrudan IMF ve Dünya Bankası ile yönetilmesine göz yuman siyasi iktidarlar, Başbakanlık kurumunu da fiili olarak IMF Türkiye Masası Şefi Cotterelli’ye bırakmış durumdadır. Kurtuluş olarak emekçi kitlelere dayatılan uygulamaların sorumlusu asla işçi ve emekçiler değildir ve bu bedeli ödeyecekler de işçi ve emekçiler olmamalıdır. Bizler, siyasi iktidarı, halkın çıkarları doğrultusunda görevini yapmaya çağırıyoruz.

Borçları borçla kapatmak amacıyla gerek Dünya Bankası gerekse de IMF’den borç bulabilmek için haklarımız, ücretlerimiz ve ülkemizin zenginlikleri üzerinde pazarlık yapılması kabul edilemez. Siyasi iktidarlar, geçici bir çözüm peşindedir ve bu çözümlerden karlı çıkan ise sadece sermayedir. Çalışanların payına ise işsizlik, yoksulluk, sendikasızlaştırma ve kredi kartı borçları düşmektedir.

Hakkımız olan Tasarruf Teşvik Fonu’nda biriken ana paralarımızın ve nemalarımızın çalışanlara ödenmesi için hızla gerekli düzenlemelerin yapılması ve fonun tüm mevcudunun çalışanlara eksiksiz geri ödenmesi gerekmektedir. Bu konuda, tüm çalışanlar gibi Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyelerinin de kararlılığını özellikle belirtmek istiyoruz.

Emek Platformu, ülkemizde önemli bir güç olabileceğini göstermiş, tüm çalışanların ortak sesi olmayı başarmış bir yapılanmadır. Sendikamız, Emek Platformu’nun güçlendirilmesi, eylem ve etkinliklerine güç verilmesi için çalışmalarına devam etmelidir. Genel Temsilciler Kurulumuz, Sendikamızın Emek Platformunun ülkemiz genelinde ortaya koyduğu destek ve aktif tutumu onaylıyor, dayanışmanın daha da yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu tüm olumsuz koşullarda, işkolumuzdaki Grup Toplu Sözleşme dönemi yaklaşmaktadır. Siyasi iktidarların ve sermaye çevrelerinin toplu sözleşme özgürlüğünü abluka altına almaya çalışan anlayışını reddediyoruz IMF programları doğrultusunda ücretlerin baskı altına alınması ve hedeflenen enflasyona endekslenmesi çalışanların hızla yoksullaşmasına ve giderek sefalet ücretine mahkum olmalarına neden olmaktadır. Hedeflenen enflasyonun toplu sözleşme maddesi olarak önerilmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır, şiddetle reddediyoruz. Hedeflenen enflasyonu kabul ettirme çabasının bir sonucu olarak, çalışanların anayasal hakkı olan grevin siyasi iktidarlar tarafından ertelenmesi anti-demokratik bir tutumdur, kabul edilemez.

Genel Temsilciler Kurulumuz, ülkemizde ağırlaşan yaşam koşullarından kurtuluşun yine işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesine bağlı bulunduğuna inanıyor. Bunun için tüm üyelerimizin, tüm metal işçilerinin daha güçlü bir DİSK ve daha güçlü bir Birleşik Metal-İş için var gücü ile çalışacağını belirtirken, bu haklı mücadelesinde basınımızın, demokratik kitle örgütlerinin ve emekçi halkımızın desteğini bulacağına inanmaktadır. Saygılarımızla sunuyoruz.