Make your own free website on Tripod.com

TEMSİLCİ KONUŞMALARINDAN (3)

İsmail Sungur (Sarkuysan/Gebze): Bir önceki Temsilciler Kurulunda alınan kararlara değinerek, uygulamalarda ısrarcı olunması gerektiğini; toplu sözleşmeler ve kongre dönemine girerken, örgüt içi sevgi, saygı ve anlayışın önemini vurguladı. Hükümetin uygulamaları karşısında da "Bilinen o ki, bizim bizden başka dostumuz yok" dedi.

Ali Gündüz: (Yücel Boru/Gebze): Saldırıların yoğun olduğu bir dönemde TİS dönemine giriyoruz. Zorunlu Tasarruflarımızı geleceği bilinmiyor. Bir an önce bu atmosferden çıkılması ve sürece müdahale edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yeni düzenlenen sendikalar kanunu %10 barajını kaldırmakla iyi bir adım olarak sunulmakta ama ben böyle düşünemiyorum. Tartışmalıyız.

Bektaş Güleç (Med Union/İzmir): İşveren örgütleri artık yıllardır karşı olduğumuz esnekleşme modellerini bu dönemde dillendiriyorlar. Bu saldırı karşısında topyekun karşı durulmalıdır. Sektörde bu dönem dünden daha fazla birlikte hareket etmek zorundayız.

Bugün öncelikle tasarruflarımıza yani hakkımıza sahip çıkmalıyız.

Ali Orcan Karadut (Şitler Asansör/Sefaköy Şb): Örgütlenme çalışmalarını hızlandırmalıyız, örgütlülüğümüzü arttırdığımız oranda belirleyici olabiliriz. Geçmiş mücadele yöntemlerini günümüz koşullarına göre yorumlamılıyız.

Hakan Arslan-Barış Aşan (Ramzey/İst. 1 Nolu Şube): Sendikamızda yeni örgütlenen ve yeni toplu Sözleşme imzalayan bir işyeri olarak, bu süreçte karşılaştıkları sıkıntıları dile getirdi. İşveren vekillerinin son günlerde yoğunlaşan baskıları karşısında, temsilci ve üyelerimizin mücadeleci tavrıyla örgütlülüğümüzü koruduklarını; bu süreçte şube ve Merkez yöneticilerinin fabrikaya gelerek gösterdikleri dayanışmanın önemini belirtti.

İlk temsilciler kurulumuza katılmanın coşkusu yaşadılar ve yaşattılar. “Bu dayanışma ve mücadele ruhunun örgütümüzde ve tüm temsilci arkadaşlarımızda mevcut olduğundah hiç kuşkum yoktur”. “Yaşasın İşçilerin Birliği!”, “Yaşasın Birleşik Metal İş Sendikamız!”.

Ahmet Şancı(Yassan/İstanbul 1 Nolu Şb): Enflasyonla mücadele programı konusunda görüşlerini dile getirerek, yükün yine emekçilerin sırtına yıkılmasını eleştirdi. Sınıfın parça parça tavrıyla küreselleşmenin saldırılarının önünde durulamayacağını, birliğin zorunluluğunu dile getirdi. Diğer işkollarında yaşananların da yakından izlenmesi ve dayanışma gösterilmesinin önemini vurguladı.

Sedat Özen (Mert Akışkan/İstanbul 1 Nolu Şb):Ücret sendikacılığı nedir? Yeterli mi? Yeni sendikal anlayışımız ne olmalıdır? vb. sorunları tartışmak ve somut politikalar belirlemek zorundayız. Her dönem örgütlenme çalışmaları ihmal edilmemelidir. Popülist yaklaşımlar, sektöre kötü örnek oluşturabilecek yaklaşımlar sergilemeyelim. Adımlarımızı atarken gerçekçi davranalım.

Osman Nuri Arslan (Asilçelik, Eskişehir/Bursa Şb): Küresel saldırı karşısında, sendikamızın uluslararası ilişkilerini daha da geliştirmesinin önemini belirterek, uluslararası sempozyumlara katılımın arttırılmasını istedi. Toplu Sözleşme döneminde gelişmelerin sık sık kamuoyuna duyurulması ve Emek Platformunu güçlendirmek için tüm olanakların seferber edilmesinin gerektiğini belirtti.