Make your own free website on Tripod.com

TEMSİLCİ KONUŞMALARINDAN (1)

Sırası ile söz alan Temsilci, Baştemsilci ve Yöneticiler, ülkemizin ve emekçilerin içinde bulunduğu bu zor koşullarda, sendikal mücadelenin geldiği noktayı, sendikamız etkinliklerini, hükümetin emekçi karşıtı tavırlarını, Toplu Sözleşme dönemini, Yaklaşan DİSK ve Sendikamız Genel Kurulunu değerlendirdiler...

Seyfi Özcan (Arge Balata/İstanbul 2 Nolu Şube): Kapitalizmin iç yüzünü ortaya koyarak serbest piyasa ekonomisinin emekçilere özelleştirmeyi, işsizliği, sefalet ücretini dayattığını söyledi. Hükümetin de IMF emirleri doğrultusunda emekçileri "limon gibi sıktıklarını" belirtti. Emek cephesinin bu saldırılar karşısında eylemliliklerini sürdürmesi gerektiğini, insanca yaşamak için mücadelenin zorunluluğunu vurguladı.

Özgen Kalkan (Asil Çelik/Bursa-Eskişehir Şubesi): Küreselleşme ile emekçilere dayatılanlara ancak güçlü bir örgütlenme ile karşı çıkılabileceğini, sendikaların üniversitelerle, uluslararası sermaye karşıtı örgütlerle ve gençlerle ilişki içinde bu kuşatmanın kırmasının mümkün olabileceğini vurguladı: "Kuşatmayı kırmak için taraf olmak zorundayız".

Nuri Köksal (Çemaş/Anadolu Şubesi, TİS Sekreteri): Toplu sözleşme görüşmelerinin çetin geçme ihtimaline dikkat çekerek, böyle dönemlerde iç örgütlülüğün önemini vurguladı. İşyerlerinde yaşanan sorunlara değinerek, çözüm önerilerini sıraladı: "Haksızlığın karşısında eğilmeyiniz, zira hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz".

Ali Çeltek (Polkima İzmir Şb) Sendikal hareketin, ideolojik perspektiften yoksun ve gerçek örgütlülükten uzak bulunduğu sürece gelişemeyeceğini vurgulayarak, toplu sözleşme dönemlerinde geniş kitlelerin sürecin içine çekilmesi ve emekçilerin Grev okulunu deneylerden süzülen bir ustalıkla ve akıllılıkla kullanmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Kemal Sargın (Arge Balata/İstanbul 2 Nolu Şube): Eylemlilik sürecinde sendikamızın üstüne düşen görevi yerine getirdiğini, ama Emek Platformu kararlarına uymayanlar yüzünden, hükümetin emek karşıtı icraatlarının önlenemediğini söyledi. Ülkede köylüsü, işçisi ve esnafıyla herkesin tedirgin olduğunu belirterek: "Dostlar! Bir şey yapmalı!" dedi.

Hidayet Uluköylü (Şahin Motor/Gebze Şubesi Eğitim Sekreteri): Toplu sözleşme maddelerine ilişkin görüşlerini dile getirerek, işkolundaki sendikalar arasında işbirliğinin sağlanmasını istedi. Daha güçlü bir sendika için her konuyu tartışan, ekip çalışması yapan, kollektif bilince sahip bir kadronun, ilkelerimiz ışığı altında, Birleşik Metal-İş'i geleceğe taşıyacağını belirtti.

Yılmaz Külekçi (Alumag/İstanbul I Nolu Şb):Tek kutuplu bir dünya yaratma uğruna tüm yükü emekçilerin sırtına yükleyenlerin, kitleleri medya yoluyla yönlendirip, futbol gibi araçlarla uyuttuklarını vurgulayarak, işçi sınıfının en pasif dönemlerini yaşadığın belirtti. Sözlerini İMF'ye ve işbirlikçilerine seslenerek bitirdi: "Vatan, üzerinde yaşayan, üreten emekçilerindir".