Make your own free website on Tripod.com

TEMSİLCİ KONUŞMALARINDAN (2)

Günay Koca (Bufer Temsilcisi/Gebze Şb): Sahte yüzleri ile emekçilere vaadlerde bulunan partilerin, iktidar olduktan sonra gerçek yüzlerini gösterip, kimin partisi olduklarını ortaya koyduklarını ve suskun kalırsak diğer haklarımızın da gaspedileceğini belirtti. Ama umudun sürdüğünü vurgulayarak, çözüm önerilerini dile getirdi: "Umut, yarını bugünden kurmak için, hayatı bizim ürettiğimizi anlamaktır."

Fatma Eriş (Mayer Wonisch, İstanbul 1 Nolu Şb.): Bir süredir işyerlerinde yaşanan sorunları ayrıntılarıyla ortaya koyarak, örgütlülüğün gücüne inancını ve sendikalarına güvenini kaybetmeyen işçilerin, acil çözümler beklediklerini belirtti. Küresel Saldırıya karşı Küresel Dayanışma söyleminin yaşama geçmesi için, önce lokal sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kemal Parlak (Alumag/İst. 1 Nolu): Kapitalizmin emekçiler üzerindeki baskı ve sömürüsüne, çevre katliamları ve tarım alanlarının ele geçirilmesi hedeflerini de eklediğine dikkat çekerek, dünyada buna tepki olarak gelişen hareketleri irdeledi. Sendikal özeleştiri ile örgütün bugünkü yapısını değerlendirerek Toplu Sözleşme sürecine ve Genel kurula ilişkin beklentilerini dile getirdi. "Sendikamız, DİSK'e nasıl sahip çıktığını yeniden göstermeli".

Yılmaz Karakurt (Demisaş/Eskişehir-Bursa Şb): İşgüvencesi, kapsam maddesi, enflasyonla mücadele programı adına dayatılan sefalet ücreti, zorunlu tasarruflarımız vb. yüzlerce sorun önümüzde duruyor. Daha zor günler emekçileri bekliyor. TİS dönemine taleplerimizi somutlaştırmalıyız. Tüm aşamalarını tabanla birlikte paylaşmalıyız...

Mehmet Kalkan (Sarkuysan/Gebze Şb): Yaklaşan Sendikamız Genel Kuruluna yönelik önerilerini ortaya koyarak, genel kurul öncesi şube temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasını önerdi. Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde üyelerimize dinamizm ve aktivite kazandırmanın önemi üzerinde durdu.

Nihat Akyol (Çolakoğlu/Gebze Şb): "Haklıyız, kazanacağız!" söyleminin altının, örgütlenme çalışmaları ve eylemlilikler ile doldurulması gerektiğini, bu süreçte sınıfsal birlikteliğin önemini belirtti. İşyerinde yaşanan saldırıları da dile getirerek, örgütlülüğün gücünü vurguladı. DİSK kongresi sürecinin, somut programların oluşturulduğu bir yeniden yapılanma süreci olması gerektiğini söyledi.

Kamil Diktaş (Akkardansa/Gebze Şb): Hükümetin çeşitli müdahale ve dayatmalarla, Toplu pazarlık sistemini kağıt üzerinde bırakma çabaları karşısında, ileriye dönük somut ve radikal kararlar alarak, yaşama geçirmenin zorunluluğunu dile getirdi. Kongreye ilişkin önerilerini de sıralayarak, temsilci ve yöneticilerin 4 yılda bir seçilmesi önerisine dayanak olan düşüncelerini açıkladı.