Make your own free website on Tripod.com

SİZDEN GELENLER

Alınterimiz Yedirmeyiz

Emek harcayarak kazandık parayı
Dar ederiz onlara Ankara’yı
Boşuna yapmasınlar yaygarayı
Zaman geçmeden ödesinler parayı.
Bize sormadan kestiler parayı
Ders alsınlar giden Baba’yı
Sonra soramazlar açılan yarayı
Bizim paramızla yapmasınlar alayı.
Saygı göstersinler alınterimize
Sesleniyoruz vekiller, hepinize!
Seçimde oy için ararsınız bizi
O zaman veririz hepinize dersinizi
Devlet çalışanla açıyor arayı
işçiler bırakmaz size parayı
Borç varken zekat verilmez
Parayı almadan geri dönülmez.
Hep gelen gideni aratıyor
İşçinin dertleri gittikçe artıyor
İğnenin ucu çalışana batıyor
Bunun içinde toplumsal sorun yatıyor.

Cafer Duran
M.T.E Baştemsilcisi