Make your own free website on Tripod.com

İNSAN VE ÇEVRE

Çevre, insanın insanla, diğer canlı ve cansız varlıklarla olan ilişki ve etkileşimleridir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Türkiye karamsar bir manzara sergiliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda paneller, şiirler görünüşü kotarmak için yapılan sözde etkinliklerle geçiştiriliyor.

Marmara'da 17 Ağustos ve 12 Kasım'da meydana gelen depremde, doğanın dengeleri gözetilmeksizin gerçekleştirilen müdahalenin bedeli binlerce can kaybının yanı sıra ekonomik açıdan yıkıma yol açtı. Faciayı "doğal afet" diye nitelendiren yetkililer "takdiri ilahi" sözleriyle yıkımın asıl nedeni olan insan faktörü göz ardı edilmeye çalışıldı. Bilim adamları yağmur ve deprem gibi doğa olaylarını afete dönüşmesinin "kader" değil, "insana ve çevreye vermeyen zihniyetin" sonucu olduğunu belirtiyorlar.

İnsanın doğaya saygısız davaranmasının, nükleer maddeler ve siyanür kullanmasının sonuçları, gelecek nesilleri de etkileyecek olan ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, tarım topraklarının kaybedilmesi, orman yangınları, hava ve su kirliliği, bitki ve canlı türlerinin toplu kaybı, doğa yaşam dengelerinin bozulması biçiminde ortaya çıkıyor ve Türkiye'de bu olumsuz gelişmelerden payını fazlasıyla alıyor.