Make your own free website on Tripod.com

 

75. yıl kutlu olsun

CUMHURİYET HALKA VE HUKUKA DAYANIR

Cumhuriyetimizin 75.yılı aylardır çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. 29 Ekim Haftasında bu etkinlikler doruğa çıkacak. 75. yıl kutlamaları arasında şimdiye değin ele alınmayan tek konu ise, "Cumhuriyet'in ne olduğu" konusudur.

"Cumhur", halk, cumhuriyet ise, halkın rejimi demektir. Genel olarak cumhuriyet; "iktidar olma yetkisinin halk tarafından verildiği rejim" olarak tanımlanıyor...Ünlü düşünür J.J. Rousseue ; "Yasalarla yönetilen her devlet cumhuriyettir." diyerek, cumhuriyetin aynı zamanda bir hukuk rejimi olduğunu belirtmektedir.

İktidar olma kudretinin tanrıdan, soy-sülale-kan bağından değil, halk çoğunluğundan alınması cumhuriyete laik bir nitelik kazandırmaktadır.

O halde, 75. Yılını kutladığımız Cumhuriyetin temel özellikleri; iktidarın halka (çoğunluğuna) dayanması, hukuk devleti olmak ve laiklik olarak ortaya çıkmaktadır.

75. Yılında, Cumhuriyetin temel niteliklerinden olan halkın egemenliği ilkesi onyıllardır depolitizasyon uygulamaları nedeniyle hayata geçmiyor, halkın katılımı göstermelik olmaktan öteye gitmiyor.

Keza çetelerin cirit attığı, yaşamın her alanında mafyalaşmanın kendi hukukunu yarattığı günümüzde hukukun üstünlüğü ilkesinden de söz edilemez.

Laiklik ilkesinden de türlü biçimlerde ödünler verildiği dikkate alındığında Cumhuriyetin 75. Yılında yapılan kutlamalar büyük ölçüde "göstermelik" hale gelmektedir.

Ve emeği ile yaşamını kazanan bizler;
gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderek arttığı, ekonomik krizlerde tüm yükün sırtımıza yüklendiği; halkın gerçek tercihlerini parlamentoya yansıtmayacak bir sistemle saçimlere hazırlanılan; düşünce suçunundan insanların hapis yattığı; örgütlenmenin önüne hergün yeni engeller çıkarıldığı, sendika seçme özgürlüğünü kullananların işten atıldığı bir ortamda, 75. yılı içimiz buruk kutluyoruz.

Anlamına ve ilkelerine uygun kutlamalara ulaşmak umuduyla, Cumhuriyetin 75. Yıldönümünün kutlu olmasını ve Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşamasını dilerken,bu mücadelenin önderliğini yürüten Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyetin kurulmasında emeği olan herkesibir kez daha saygı minnet duygularımızla anıyoruz.

anted-a.gif (3831 bytes)


birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

Gazetemiz    Kitaplar    Eğitim Notları    Brosürler    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 24 Ekim 1998
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net