Make your own free website on Tripod.com

BAĞIMSIZ OLMAK VE BAĞIMSIZ KALMAK İSTEYEN BİR DEVLET,
ELEKTRİK ÜRETİM VE DAĞITIMINI,
İLETİŞİMİ,
HAVA VE DENİZ ULAŞIMINI,
YOLLARINI,  LİMANLARINI,
EĞİTİM VE SAĞLIĞI İLE
STRATEJİK ÖNEME SAHİP HAMMADDELERİNİN ÜRETİM VE DAĞITIMINI
ÖZEL KESİME VEYA YABANCILARA BIRAKAMAZ,

BIRAKMAMALIDIR.

Etkinlikler

Özelleştirmeye Karşı
İmza Kampanyası


Güncelleme tarihi:
4 Mart 1999


ASİLÇELİK ÖZELLEŞTİRİLEMEZ


ÖZELLEŞTİRME TALANINA

HAYIR


ÖZELLEŞTİRME

 • Özelleştirme nedir ?
 • Özelleştirmenin Ardındaki Gerçek nedir ?
 • Programlar Hep aynı Kaynaktan
 • Özelleştirmenin Yasal Temeli Var mı ?
 • Gerçekler söylenmiyor
 • Ne dediler, ne oluyor ?
 • Asıl tehlike : Sendikasızlaştırma
 • Gelir Eşitsizliği Arttı
 • Kit'lerde çalışan sayısı fazla mı ?
 • Gerçekler Gizleniyor
 • Yargının Kararları ciddiye Alınmıyor
 • Özelleştirmeden kimler kazandı ?

ASİLÇELİK

 • Asil Çelik tarihi
 • Sermaye kompozisyonu
 • Kuruluş
 • Asil Çelik kamuya geçiyor
 • Personelin Statüsü
 • Şirket Yapısı
 • Ciro, brüt karlılık ve karlılık oranları
 • Asil Çelik'e yaklaşım
 • Asil Çelik'te son durum
 • Özelleştirme Kararı
 • Özelleştirme Çözüm mü ?
 • Asil Çelik neden özelleştirilmemeli ?
 • Özelleştirmenin Öncelikleri ve Asil çelik
 • Özelleştirme uygulamalarının ortaya çıkardığı somut sonuçlar
 • Asil Çelik İşletmesinin gereksinimleri ve Bir çözüm yolu olarak: Özerkleşme
 

Etkinlikler

Özelleştirmeye Karşı İmza Kampanyası

 


Birleşik Metal-İş Ana Sayfası

MAI'yi tanıyın ve karşı çıkın!


Türkçe İçerikli Kişisel Sayfalar Zinciri
5 geri | Geri | Rastgele | İleri | 5 İleri
Zincire katıl | Üye Sayfaları Listele
Nedstat Counter