Make your own free website on Tripod.com

logo

BASIN AÇIKLAMALARI

30   Eylül 1998


Birleşik Metal İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu ve Merkez Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu toplantısı sonucunda bir açıklama yapan Genel Başkan Kamil Kinkır; "Sendikamız kurulları içine sindirmemekle birlikte toplu iş sözleşmesini imzalamak zorunda kalıyoruz. Metal işçileri, daha ileri bir toplu iş sözleşmesinin önünü tıkayanları artık tanıyor." dedi.


30 Eylül 1998 tarihinde toplanan kurullarımız aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

1- T. Metal ve Özçelik-İş Sendikalarının toplu iş sözleşmesini imzalamış olmaları, metal işçilerinin güçbirliği içinde DAHA İLERİ bir sözleşme imzalamalarının önünü tıkamıştır.

2- DAHA İLERİ bir toplu iş sözleşme, işçi sınıfının en yakıcı sorunları olan İŞGÜVENCESİ, KAPSAM, TAŞERONLAŞMA gibi maddelerde adım atılması demektir.

3- İşveren Sendikasının çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi amaçlı 3 maddelik karşı teklifi de geri çekilmesi sağlanmıştır.

4- Bu süreçte toplu sözleşmenin daha ileri hükümlere ulaştırılması amaçlı olarak örgütlü tepkisini sürekli olarak ortaya koyan, eylemlilikler sağlayan tek sendika da Birleşik Metal-İş olmuştur. Dolayısıyla MESS teklifinin % 22'lerden, % 43'lere ulaşmasında da özellikle Birleşik Metal İşçileri Sendikamız üyelerinin kararlı ve örgütlü tutumları rol oynamıştır.

5- Bu açıdan Birleşik Metal işçileri Sendikası olarak 1998-2000 dönemi grup Toplu İş Sözleşmesini imzalama kararı almış bulunuyoruz.

NEDEN İMZALAMAK ZORUNDA KALDIK ?

Emekçilerin hak elde etmelerinin tek yolu BİRLİKLERİDİR. Ancak, metal işçilerinin birlikte mücadelesinin önü, diğer iki sendikanın imzaları ile tıkanmıştır. Bu sürecin sorumlusu olan Sendikalar, birlikte mücadele vermek yerine, üyelerinin onayını bile alma ihtiyacı duymadan bir GECEYARISI toplu iş sözleşmesini imzalamış olmalarının hesaplarını önümüzdeki süreçte vermeye devam edeceklerdir.

Bu açıdan Sendikamız, tek kaldığı için, metal işçilerinin birlikte verebilecekleri hak alma mücadelesi geceyarısı imzaları ile kesildiği için, üyelerin bilgi, onay ve kararı ile, içine sinmese de toplu iş sözleşmesini imzalayacaktır.

BUGÜNKÜ DURUM

Bilindiği gibi son haftalarda T. Metal'den istifa eden 10 binden fazla işçi üzerinde sendika-işveren işbirliği ile tarifi mümkün olmayan baskılar uygulanmaktadır.

Özellikle Koç grubundaki işyerlerinde ILO sözleşmeleri ve Anayasa güvencesi altında olan "Sendika tercihi hakkı" kamuoyunun gözü önünde çiğnenmektedir. Sadece sendikası ile hesaplaşmak isteyen, demokratik tepkilerini medeni ölçüler içinde vermek isteyen yüzlerce işçi sokağa atılmaktadır.

Biz bu vesile ile basını, yargı organlarını ve siyasi iktidarı, işyerlerinde yaşanan yasadışılıkları önlemeye, çalışanların hukukunu korumaya davet ediyoruz.

Bu işyerlerinden Renault, BMC ve Döktaş işçileri kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Birleşik Metal İş Sendikasına üye olmaya karar verdiler. Sendikamız bu kardeşlerimize sahip çıkmakta kararlıdır ve bu yolda tüm gücünü seferber etmekten çekinmeyecektir.

Bu süreçte T. Metal Sendikası militanları Profilo'da ve Robert Bosch işyerlerinde işçilerin üzerine saldırmışlardır.

Bütün bu gelişmeler metal işçilerinin öncülüğünü bir kez daha gösterdi. Metal işçileri 1980 başlarındaki olağanüstü koşullar ve dayatmalar ile kendi iradeleri dışında zorla götürüldükleri T. Metal Sendikasından kendi eski yuvalarına dönmektedirler.

Metal işçileri, bir ayrıcalıklı grubun saltanat sürmesini değil, demokratik sendikacılık istemektedirler.

Metal işçileri bugünleri ve yarınları ile ilgili kararlarda SÖZ SAHİBİ olmak istemektedirler.

Metal işçileri haklarına işverenin izin verdiği kadar değil, sonuna kadar sahip çıkacak işverene bağımlı değil, BAĞIMSIZ ve DEMOKRATİK SENDİKACILIK istemektedirler.

Türkiye Sendikal hareketi 17 Eylül tarihinden sonra metal işçilerinin önderliğinde yeni bir aşamaya gelmiştir.

Bunun ileri sonuçlarını ve yaratacağı etkileri hep birlikte izleyecek ve kendimize düşen dersleri alacağız.

Bundan sonra tüm sendikalarda işçi sesi, işçi kararı ve işçi iradesi hakim olacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz

 

birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

 

 

Gazetemiz    Kitaplar    Eğitim Notları    Broşürler    Afişler     Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru     Etkinlikler    Yayınlar    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar