Make your own free website on Tripod.com

logo

BASIN AÇIKLAMALARI

9  Ekim 1998


Birleşik Metal İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı Kamil Kinkır; Renault Fabrikasından sendikal tercihleri nedeniyle işçi çıkartılmasına Fransa'dan tepkiler geldiğini, diğer uluslararası kurumları da bu konuda bilgilendirdiklerini belirtti.


Bursa'da kurulu bulunan Oyak Renault işyerinde çalışan 3500 işçinin Anayasal sendika seçme hakkını kullanmaları üzerine, 20 işçi işten atıldılar.

Diğerleri üzerinde de sistematik baskı sürerken, Fransa'da kurulu Renault fabrikalarında örgütlü bulunan CGT (Genel İş Konfederasyonu) işyerinde yaşanan gelişmeleri kınayarak, işçilerin sendika seçme hakkını desteklediklerini bildirdi. CGT, işyerinde insan hak ve özgürlüklerine yönelen saldırıların durdurulması için, Renault Yönetim Kurulu Başkanı, Fransa Meclis Başkanı, Bursa Oyak Renault Fabrikası Genel Müdürü nezdinde girişimlerde bulundu.

Aşağıda CGT'nin Renault Yönetim Kurulu başkanı Louis Schweıtzer'e gönderdiği yazının özetini bilgilerinize sunuyoruz.

" Megane Break'in piyasaya çıkışı nedeniyle yapılan açılış töreninden bir kaç gün sonra Türkiye/Bursa Fabrikasında temel özgürlüklerin saldırıyla karşı karşıya kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Nitekim bu fabrikada sendika değiştiren işçiler işyerlerinden çıkarılmaktadır.

Sizden Bursa Renault yönetimi nezdinde ve bu ülkenin hükümet yetkilileri nezdinde bu ücretlilerin derhal işlerine iadesi ve özgürlüklere yönelik saldırıların durdurulması için derhal girişimde bulunmanızı talep ediyoruz.

Bu tür gelişmeleri hoş görmeyiz ve tüm personeli bu konuda bilgilendireceğiz.

Gilles Havez/Genel Sekreter"

Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak, sadece temel hak ve özgürlüklerini kullanmakta olan işçilere saldırının sürmesi halinde İŞÇİ DAYANIŞMASINI DÜNYA ÖLÇEĞİNDE yaygınlaştıracağımızı kamuoyuna duyururuz.

 

birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

 

 

Gazetemiz    Kitaplar    Eğitim Notları    Broşürler    Afişler     Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru     Etkinlikler    Yayınlar    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar