Make your own free website on Tripod.com

logo

BASIN AÇIKLAMALARI

1 Eylül 1998


BARIŞ GÜNÜ MESAJI


Silahların susmak bilmediği bir dünyada, ekvatorun diğer yüzünde insanların açlıktan kırıldığı, ezilenlerin başkaldırısının emperyalizm ve silah tüccarlarının işbirliği ile vahşice bastırılmaya çalışıldığı bir dünyada BİZ, 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutluyoruz. !
Çünkü, Dünya Barışı bizim için vazgeçilemez bir hedeftir.
Kutluyoruz, çünkü biz dünyada kalıcı barışın temel dayanağının emeğin gücü ve sahiplenmesi olduğuna inanıyoruz.

İnadına kutluyoruz, çünkü ABD'nin, IMF'nin ve Dünya Bankasının, OECD' nin "Yeni Dünya Düzeni" ni değil, 1998 yılı 1 Eylül'ünde de eşitlik, dayanışma ve özgürlük üzerine kurulan bir barışı amaçlıyoruz.
Bugün, silahlı baskı gücünü tekelinde bulunduran neoliberal mantık güdümündeki ABD, pervasızca etki alanını geniştebiliyor. Açlıktan kırılan Somali halkının ve iç savaştan zaten bitkin düşmüş Afganistan halkı üzerine bombalar, füzeler yağdırabiliyor.
Bosna'da ve Kosova'da susanlar, bu vahşete karşı da seslerini çıkarmıyorlar.
Susmak onaylamaktır! Onlar susuyorlar ...

Bu şartlarda, uluslararası silahsızlandırma anlaşmalarının geçerliliğine veya uygulanabilirliğine inanmak ise, aymazlıktır...
1990'lı yıllardan beri Yeni Dünya Düzeni kisvesi altında çokuluslu şirketlerin daha yüksek kâr elde etmesini sağlamak amacıyla global çapta siyasal iktidarlar eli ile uygulanan neo-liberal ekonomi politikalar, sosyal devletten çekilme ve özelleştirmeler sonucunda dünya ölçeğinde gelir dağılımları emekçiler aleyhine her geçen gün bozmaktadır.
Üretim araçlarındaki artan teknolojik gelişmeden sadece onları elinde tutan işveren faydalanabiliyor: esnek üretim, kuralsızlaştırıyor; taşeronlaştırma çalışanları bölüyor, örgütsüzleştirmeye, sendikasızlaştırmaya sürüklüyor.
Elde edilen kârı asla ücretlere yansıtılmıyor, istihdama yatırılmıyor, çalışma koşullarını düzeltmek için de harcanmıyor. Böylece, zaten emekçilerin özverisi ile ayakta tutulan çalışma barışını tehlikeye sokmaktan da kaçınılmıyor.

Bugün çokuluslu sermaye, 1998'in ilk aylarında dünya kamuoyu gündeme gelen OECD ülkelerinin MAI (Çoktaraflı Yatırım Anlaşması) anlaşması ile, bu gücünü global düzeyde pekiştirmeye ve genişletmeye çalışmaktadır. Bu bize, toplumsal barışın temelini oluşturan çalışma barışının tekeller için hiçbir şey ifade etmediğini gösteriyor!

Biz, dünya insanlığına karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Barışın ancak ve ancak sınıfımızın uluslararası dayanışması sonucu gerçekleşebileceğini biliyoruz.

Silah gücünün tekeli onlarda ise, barış emeğin tekelindedir.
Bu umutlarımızı hiç kimse elimizden alamaz, vermeyiz !

Biz, Amerikan Rüyasının, bizim kabusumuz olmasına İZİN VERMEYECEĞİZ !.
Çünkü ülkemizde her geçen gün barışa özlemimiz büyüyor.
İşten atılmaların son bulduğu, gelir adaletsizliğin düzeldiği, akan kanların durduğu, çetelerin yargılanarak cezalandırıldığı ve hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin eksiksiz uygulandığı bir ortam biz emekçilerin barış özlemlerimizi ifadesidir.

Tüm üyelerimiz, uyuşmazlık sürecinde bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesinin başarılı olması ve işyerlerinde barışın güçlendirilmesi için gerekli mücadaleyi kararlılıkla sürdürmeleri gerektiğinin bilincindedirler.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN !

 

birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

 

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru     Etkinlikler    Yayınlar    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar