Make your own free website on Tripod.com

logo

BASIN AÇIKLAMALARI

4 Eylül 1998


NETAŞ'TA NELER OLUYOR


NETAŞ çalışanları, Kanada NORTHERN TELECOM tekelinin merkezinde çizilen stratejilerin uygulanması sonucu son haftalarda 200 civarında arkadaşını kaybetti ve sıranın kendisine ne zaman geleceğinin huzursuzluğu içinde!

Bu huzursuzluğun çok haklı nedenleri var; atılanların içerisinde Mühendisler, Teknisyenler, Pazarlamacılar, Depocular, güvenlik elemanları... var.
Evet, aldığımız bilgilere göre bu stratejinin hedefi işyerlerinin büyük bölümünü Taşeronlaştırmak...

Taşeronlaştırmak, çalışan emekçinin sigortasızlaştırılması ve işyerinin bütünüyle güvencesizleştirilmesidir. Kablo üretimi, boyahane, yemekhane, temizlik, trafo bölümleri önceden Taşeronlaştı. AR-GE(R&D) mekanik tasarım, montaj, güvenlik bölümleri taşeronlaştırılacak... Metal parça bölümü kapatılacak.

NETAŞ çizilen bu strateji sonucu telefon üretiminden çekilecek, telefon satmayacak, cep telefonları satmayacak. Bu; Araştırma Geliştirme bölümü olan ARGE'nin de daraltılması anlamına gelmektedir.

Mesailer ödenmiyor. Mesaiden geç saatte çıkan çalışanın evine taksi ile gönderilmesi ve taksi ücretinin ödenmesi uygulaması da kaldırıldı.
Sendikal örgütlenmenin geçmişte sağlamış olduğu bir hak olan Kreş kapatılmak isteniyor.
Havlu, yoğurt, bisküvi verme gibi haklar kaldırılmıştı. Sırada yakacak ve giyim yardımları var.

Peki HEDEF Ne?

Dünyada 50 firması olan Northern Telecom tekeli, NETAŞ'ı Emek yoğun bir çalışmanın ağır basacağı, kendi merkezi politikalarına uygun bir işletme haline getirmek istiyor. NETAŞ'ta çalışanların toplam sayısını 1500'den 1000'e indirmek istiyor.

Peki NE YAPMALI?

NETAŞ işvereni Toplam Kaliteyi uygulayan bir şirkettir. Ama işten işçi çıkarılacağı zaman toplam kaliteden bahsetmiyorlar ve ondan kaçıyorlar. Bu nasıl bir sistemdir ki şimdiye kadar önemli karlar elde eden NETAŞ bunu çalışanlarıyla paylaşmazken, karındaki en ufak azalmada, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle önceden kazanılmış hakları vermemeye, ardından işten atmaya başladı. Peki NETAŞ'ın bu durumundan çalışanlar mı sorumlu? Emeğiyle para kazanan insanların neden çalışma hakları elinden alınıyor; sorumluluk, hiç de öyle olmadığı halde çalışanlara yükleniyor. Yaklaşık her hafta 50 kişiyi işten çıkarıyorlar. Çalışanlar, ne zaman işten atılacaklarının stresini yaşıyorlar. Yeni dünya düzeninde işçi-işveren ilişkileri değişti diyenler bize hikaye anlattıklarını bir kez daha gösterdiler. Hani toplam kalite çalışma yaşamına BARIŞ getiriyordu? Demek ki Barış süreci sadece işverenin işlerine geldiği ölçüde yaşam buluyor!

Bu gelişmelere karşı seyirci mi kalacaksınız? Sıranın size ve diğer arakadaşlara gelmesini mi bekleyeceksiniz? Korkunun ecele faydası yok misali, her Cuma günü acaba sırada ben de var mıyım diye beklemenin hiç bir yararı yok!

ÇARE; BİRLEŞMEK ve ÖRGÜTLENMEKTİR!

NETAŞ işvereni geçmişte değişik oyunlarla, sendikamızı örgütlü olduğu bu işyerinde, işyasasındaki bazı anti demokratik hükümlere de dayanarak yetkisiz kılmayı başardı.

Ama artık yeter!

Son işten atmalar bir kez daha gösterdi ki, örgütlü olmayan işçinin, teknik elemanın tek tek bireyler olarak Sermayenin azgın saldırıları karşısında durma imkanı yoktur.

O halde çalışanların güçlerini birleştirmeleri için SENDİKALAŞMAK gerekir.

Ancak Sendikal örgütlenme bu haksızlıkların ve keyfiliklerin uygulanmasına dur diyebilir. Ancak ve sadece işçisiyle, teknik elemanıyla ve tüm çalışanları ile kenetlenirsek NETAŞ patronlarının saldırısına dur diyebilir ve baskıları dizginleyebiliriz.

Yıllarca çalışarak, emek harcayıp üreterek NORTHERN TELECOM tekeline trilyonlar kazandıran, Emekçileri gözyaşlarına bakmadan kapı dışarı eden, insan unsurunu hiçe sayan, işten atılanların yarınlarını yok sayan, Emek düşmanı zihniyetlere karşı mücadeleye atılmanın zamanı gelmiştir.

Yarın çok geç olabilir.

O halde, SENDİKAMIZ BİRLEŞİK METAL-İŞ saflarında ÖRGÜTLENMEK İÇİN ZAMAN KAYBETME, KARARINI VER, ÜYE OL!

----------------------------------------------------------------------------
Birleşik Metal-İş Sendikası - Haber Bülteni Sayı: 98/7
----------------------------------------------------------------------------

 

birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

 

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru     Etkinlikler    Yayınlar    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar