Make your own free website on Tripod.com

logo

BASIN AÇIKLAMALARI

22 Eylül 1998


Birleşik Metal İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Kamil Kinkır, "Metal işçilerinin bu yoğun tepkileri, sadece T. Metal'in imzaladığı son toplu iş sözleşmesine değil; onyıllardır işçi iradesini dışlayan, işçiye saygı göstermeyen, değer vermeyen sendikal anlayışa ve anti-demokratik uygulamalara karşı bardağın taşmış olmasıdır." dedi.


Sendikamız; 1998-2000 dönemi toplu iş sözleşmesi hazırlık ve müzakere dahil tüm aşamalarında ısrarla T. Metal ve Özçelik-İş'e "güçbirliği" çağrılarını yineledi. Bu çağrılara ne yazık ki olumlu yanıt alamadık. Çünkü işçi sınıfının ve metal işçilerinin gerek içinde bulundukları sorunlar, gerekse karşı karşıya bulundukları sorunlar giderek ağırlaşmaktaydı.

17 Eylül 1998 tarihi gecesi her iki sendikanın da MESS Grup Toplu İş Sözleşmesini imzaladıklarını öğrendik. Aynı gün Sendikamızı da müzakereye çağıran işveren sendikasına; "üyelerimize ve kurullarımıza DANIŞACAĞIMIZI" bildirdik. Bu, Sendikamızın ayırdedici özelliği olan "demokratiklik" ilkesinin gereği idi.

18 Eylül 1998 tarihinden itibaren başta T. Metal Sendikasının yetkili bulunduğu işyerleri olmak üzere kitlesel tepkiler ve istifaların başladığı haberi çalışma hayatımızın gündeminde yerini aldı.

Bu gelişmeler, metal işçilerinin sadece "son toplu iş sözleşmesine bir tepkileri" olarak değerlendirilemez. Gelişmeler; metal işçilerinin onyıllardır işçilere değer vermeyen, açık politika izlemeyen, işçi katılımının tüm kanallarını kilitleyen ve kısaca sendika içi demokrasiyi işletmeyen sarı sendikacılık anlayışının iflası olarak değerlendirilmelidir.

Metal işçilerinin bu girişimi tümüyle yasal dayanağa sahip bulunmaktadır. Nitekim, Anayasa'nın 51. Maddesi; " Hiç kimse, sendikaya üye olmaya, ÜYE KALMAYA ... zorlanamaz" hükmünü içermektedir.

Bu haklı ve yasal girişime hukuktan ve demokrasiden yana olan herkes saygı göstermelidir.

Bu girişimin, işyerlerine, üretime ve işverenliklere karşı bir girişim olmadığını işçiler her fırsatta ısrarla vurgulamaktadırlar. Metal işçilerinin daima çalışma barışından yana olan tutumlarını hiç kimse gözden kaçırmamalıdır.

İmzalanmış olan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi; aynı süreçte, Toplu iş sözleşmesi süreci devam eden başta Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyeleri olmak üzere, tekstil, kimya ve diğer sözleşmeleri de olumsuz etkileyecektir.

Bu süreçte Sendikamız, üyelerimizin görüş ve önerileri ışığında çalışma barışı ve huzurunu esas alarak, üretim, verimlilik ve katılımcılığı hedefleyen bir anlayış içinde, MESS Grup Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili örgüt içi demokratik kurullarını işletmektedir. Üyelerimizin söz ve karar sahibi olması, gerçekçilik ve birlik ilkelerimiz ışığında politikamızı belirleyeceğiz.

Bununla birlikte metal işçilerinin bu görkemli şahlanışına Sendika olarak duyarsız kalmamız söz konusu değildir. Yarının nasıl biçimleneceğine ise, metal işçileri kendi özgür iradeleri ile karar vereceklerdir.

Bu karara, herkes gibi biz de saygı göstereceğiz.

 

birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

 

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru     Etkinlikler    Yayınlar    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar