Make your own free website on Tripod.com

logo

BASIN AÇIKLAMALARI

24 Eylül 1998


DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Kamil KİNKIR “İşyerlerinin ayakta kalmasına ve gelişmesine, çalışma huzuru ve barışına önem veriyoruz” dedi.


ÇALIŞMA HUZURU VE BARIŞI İÇİN

METAL İŞÇİSİNİN İRADESİNE SAYGI GÖSTERİLSİN

Sendikamız, ülkemizin kalkınma ve gelişmesinde imalat sanayinin çok önemli bir rolünün olduğunu bilmekte, buna yüksek değer biçmektedir. Bu düşünceden hareketle; işyerlerinin ayakta kalması ve gelişmesinde sendikalara önemli sorumluluk düştüğünü gözardı etmemektedir.

Üretimin iyileştirilmesi, verimlilik artışı ve kalitenin yükseltilmesinin bu açıdan önemli olduğunu düşünmektedir.

Öte yandan sendikamız, endüstri ilişkilerinin kalitesinin iyileştirilmesinin de bu gelişmeye önemli bir ivme kazandıracağının üzerinde de önemle durmaktadır. Çalışma huzuru ve barışının kalıcılaştırılması ise, bu konunun can alıcı noktası durumundadır. Sendikamız, her dönem ve her zaman çalışma huzuru ve barışının kalıcılaştırılması için üzerine düşeni yerine getirmek için yoğun gayret içinde olmuştur. Ancak, çalışma huzuru ve barışının kalıcılaştırılmasının sadece işçi sendikalarının ve sendikamızın yoğun gayreti ile sağlanamayacağının da bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda işveren kesimine ve işveren sendikalarına da önemli görevler düştüğü ortadadır.

1998 - 2000 dönemi için, bizim dışımızdaki iki sendikanın toplu iş sözleşmesini işçilerin onayını almadan, içsel bir demokrasi yaşamadan ve üyelerine danışmadan imzalamasıyla ortaya çıkan gelişmeleri yanlış anlamamak gerekir. Metal işçisi kendisini hiçe sayan ve kendisine danışmayan sendikayı istememektedir.

Metal işçisinin bu iradesine saygı duyulmalıdır. Eğer metal işçisinin iradesine saygı duyulmaz bu irade yok sayılmaya çalışılır ve işverenler de bunda önemli rol oynamaya çalışırsa altı çizilecek önemdeki konular kaçırılmış olur.

En başta, demokrasinin bir gereği olan örgütlenme hakkı ve özgürlüğü lafta kalır. Bu, hem anayasamızı, hem altına imza attığımız ILO sözleşmesinin yok sayılması anlamına gelir. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınır.

Kolluk kuvvetlerinin ve emniyet güçlerinin de işçinin iradesini bastırma eğilimleri aynı anlama gelir. Bu çalışma huzuru ve barışını zedeler. İşverenlerin ve emniyet güçlerinin metal işçisinin iradesine saygı göstermesi ve tarafsız davranması; çalışma huzuru ve barışının kalıcılaştırılmasına katkı yapacaktır. Endüstri ilişkilerinin kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

 

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru     Etkinlikler    Yayınlar    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar