Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI YAYINLARI


İnsan Onuruna Yaraşır Yaşam ve Çalışma Koşulları İçin : BİRLEŞİK METAL-İŞ (Broşür, Ekim'98)

Sayfa 2-3

Sayfa 4-5

Sayfa 6-7

Sayfa 8-9

Sayfa 10

br1-1.gif (122790 bytes)

birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

Gazetemiz    Kitaplar    Eğitim Notları    Broşürler    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 10 Ekim 1998
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net