Make your own free website on Tripod.com
Ana Sayfaya Dönüş

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ

buay1.gif (4855 bytes)

 

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ HAFTASI

Her yıl 4-10 Mayıs arasında işçi sağlığı ve iş güvenliği haftası düzenlenir. Etkinlikler ve konuşmalara geçen günlerin ardından iş yerlerimizde pek bir şey değişmez.

Gelin işçi sağlığıyla ilgili bilgilerimizi tazeleyelim, gelin kendi sağlık ve güvenliğimizin sorumlusu yine kendimiz olalım. Sendikamızla işbirliği içinde sorunları çözmeye uğraşalım.

İŞÇİ SAĞLIĞI NEDİR?

Değişik mesleklerdeki işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak ve bu düzeyi korumak için gerekli önlemlerin alınması ve işçilerin çalışma koşulları nedeniyle sağlıklarının bozulmasının önlenmesidir.

Aynı zamanda işçilerin çalıştıkları ortamdaki sağlıklarını bozucu etmenlere karşı korumak, işçileri fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklarına en uygun mesleklere yerleştirmek de işçi sağlığının kapsamındadır. Kısaca işin insana, insanın işine uyumunu sağlamak ve bu uyumu sürdürmektir.

İŞ KAZASI NEDİR?

İşçinin işyerinde bulunduğu bir sırada, işverenin verdiği işi yaparken, ya da görev nedeniyle başka bir yere gönderildiğinde, emzikli kadınların kendilerine verilen süt iznini kullanırken, sigortalıların işverenin sağladığı bir araçla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen , işçiyi hemen ya da sonra bedensel ya da ruhsal açıdan zarara uğratan olaydır.

MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

İşçilerin tümüyle yaptıkları işe bağlı olarak madeni cisimlerden, organik cisimlerden, fiziksel ve mekanik etkilerden, tozlardan, enfeksiyonlardan dolayı bedenen ve ruhen hastalanması halidir.

İŞÇİ SAĞLIĞI KONUSUNDA BİLMEMİZ GEREKENLER:

İş kazası geçirdiğimizde ya da meslek hastalığına yakalandığımızda ne yapmalıyız?

Yapacağımız ilk iş işyerindeki sendika temsilcisine durumu bildirmektir. İşverenin vizite kağıdı ile durumu en geç 2 gün içinde SSK'ya bildirmesi sağlanmalıdır. Bunun takibinden temsilci sorumludur.
Eğer işveren bu bildirimi yapmaz ya da eksik yaparsa işyeri temsilcisi kazaya uğrayan kişinin anlatımıyla tutanak düzenler ve işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta
Müdürlüğü'ne gönderir.
SSK işçiye gerekli yardımları sağlar.

SSK'dan başka bildirim yapılması gereken kurum var mı?

Evet. Durumun 2 gün içinde işyeri sendika temsilcisi ya da bağlı bulunduğu şube aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesi gereklidir. Bakanlık müfettişlerinin gelip inceleme yapması, işverene gerekli uyarı ve cezaları vermesi için bu bildirim de son derece önemlidir.

İş kazası ölümle ya da organ kaybıyla sonuçlanmışsa ne yapılmalı?

Bu durumda işyeri temsilcisi aracığıyla hazırlanan tutanak en yakın karakola iletilmelidir.
Buradan da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır.
Yasal koşulların tamamlanması sonrasında işverene dava açılır.
Açılan dava mutlaka sendika avukatına da bildirilmelidir.

İş kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalanan işçi işverene dava açabilir mi?

Evet. Hem maddi, hem de manevi tazminat davası açabilir. Bunun için ilk yapılacak olan sendika avukatına başvurmak, gerekli bilgileri almaktır.

İşyerinde işçi sağlığıyla ilgilenen kurum var mı?

Sanayi işlerinin yapıldığı, 6 aydan fazla süreyle çalışılan ve en az 50 işçinin çalıştığı işyerlerinde İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI oluşturulması zorunludur.

Bu kurul kimlerden oluşur?

İşveren veya işveren vekili, işyeri güvenlik şefi, eğer yoksa işyerinde işçi sağlığıyla görevli bir kişi, işyeri hekimi, sosyal işler danışmanı veya yerine görevli bir kişi, sivil savunma uzmanı, işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların kendi aralarından seçecekleri bir kişi.
İşyeri sendika temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri bir kişi.
İşyerinde sendika temsilcisi yoksa işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçecekleri bir kişi.

Kurul nasıl çalışır?

Kurul en az ayda bir kez toplanmak zorundadır. Toplantının yeri, saati ve gündemi toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilmelidir.

Kurulun görevleri nelerdir?

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işyerinde çalışanlara yol göstermek, konuyla ilgili alınması gereken önlemleri belirlemek,
İşyerinin özelliklerine uygun işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği hazırlanmasına yardımcı olmak.
Makine ve diğer donanımların güvenli bir biçimde yerleştirilmesini ve çalışmasını sağlamak.
İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde ya da genel olarak bu konuda gerekli incelemeleri ve araştırmaları yapmak.

Konuyla ilgili eğitim düzenlenmesini sağlamak. Yayınlar hazırlamak, işçilerin periyodik muayenelerinin yapılmasını sağlamak, tesislerin bakım ve onarımında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, sağlık ve güvenlikle ilgili yenilikleri izlemek, işyerinde sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili rapor hazırlamak.

İşçi temsilcileri kurulu hangi durumlarda toplantıya çağırabilir?

İşyerinde ağır bir kaza olmuşsa, önlemi gerektiren önemli bir durum ortaya çıkmışsa kurulu göreve çağırabilir.

İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu yoksa ne yapmalıyız?

Çalışan sayısı 50'den fazla olduğu halde kurul yoksa sendika temsilcimiz aracılığıyla bağlı bulunduğumuz sendika şubesine başvurmalıyız. Sendikamız, kurulda görev alacak temsilciyi ve yedeğini seçer. Bu isimler işveren bildirilerek kurulun işyerinde işletilmesi için işverene başvuru yapılır. Bütün bu girişimlere rağmen kurul oluşturulup işletilemiyorsa konu derhal sendika şubesine bildirilmelidir. Şubemiz, işyerini bölge çalışma müdürlüğüne şikayet edecektir.

İşyerimizdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun diğer konular gibi sendikamız ve temsilcimiz aracığıyla yürütülen bir konu olduğunu hiç unutmayalım.


birmet@ibm.net