Make your own free website on Tripod.com
Ana Sayfaya Dönüş

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ

buay1.gif (4855 bytes)

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİ KONUSUNDA
SENDİKAL TALEPLERİMİZ

 • İşverenler yasalarla kendilerine verilen işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmelidir.

 • Koruyucu hekimliğe önem verilmeli, yaygınlaştırılmalıdır.

 • Bunu denetlemek amacıyla işyeri işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarında, işçilerin oransal çokluğu sağlanmalı, kurulun kararları yapılması zorunlu kararlar haline getirilmelidir.

 • Tıp ve mühendislik fakültelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kürsüsü kurulmalıdır.

 • Yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

 • SSK demokratikleştirilmeli, yönetiminde işçiler söz ve karar sahibi olmalı, genel kurullar yine her yılda bir yapılmalıdır. Konfederasyonumuzun da bu Kurula katılması sağlanmalıdır.

 • SSK koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmeli, her yurttaş sağlık hizmetlerinden eşit olarak parasız ve sürekli biçimde yararlanmalıdır. SSK Meslek Hastalıkları Hastaneleri gerçek işlevlerine kavuşturulmalı, sayıları arttırılmalıdır.

 • Kadın ve çocuk işçiler için özel önlemler alınmalı, iş yoğunlukları ve üzerlerindeki baskılar azaltılmalıdır.

 • İşçilerin yoğun olarak bulunduğu yerlere ve işyerlerine kreş, çocuk yuvası ve emzirme odaları açılmalı; masrafları işverence karşılanmalıdır.

 • Haftalık çalışma saatleri düşürülmeli, fazla çalışmalar mutlaka işçinin iradesiyle yapılmalı, özellikle band sistemi, primle çalışma gibi iş yoğunluğunun keyfi ölçülerde düzenlendiği sistemlere son verilmelidir.

 • Kişisel koruyucu malzemeler ve makine koruyucuları için TSE ile işbirliği yapılmalı, onun etkinliği ve denetimi sağlanmalıdır.

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin dağınık olan denetim sistemi tek elde birleştirilmeli ve tek elden denetimler yapılmalı; müfettiş sayıları arttırılmalı, müfettişler donanımlı hale getirilmelidir.

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yaptırımlar korumaya yönelik olarak etkili hale getirilmelidir.

Bu taleplerin yaşama geçirilmesi konusunda tüm çalışanlar ve tüm üyelerimiz daha aktif olmalı, sendikal birimlerimiz daha aktif görevler üstlenmelidir.

Tüm çalışanların insanca yaşama ve çalışma koşullarına kavuşmaları dileğiyle, işverenlerimizi, üyelerimizi ve çalışanları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda duyarlı ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz.


birmet@ibm.net