Make your own free website on Tripod.com
Ana Sayfaya Dönüş

ETKİNLİKLERDEN

buay1.gif (4855 bytes)

 

EĞİTİMLERİN ARDINDAN...

gonen1.jpg (24765 bytes)

1999 yılı ilkbahar dönemi eğitim çalışmaları, 5 Haziran 1999 tarihinde Gönen K. Türkler Eğitim Tesislerinde yapılan 7 günlük eğitim çalışması ile tamamlandı.

Kasım 1998’de başlattığımız yol ve yürek hikayelerimizin bir devresi daha tamamlandı.

YÜREK HİKAYELERİNİN KÖŞE TAŞLARI

1998 sonbaharında on binlerce metal işçisi adeta hep birlikte SENDİKAL DEMOKRASİYİ tartışmak istediler. Bir tohumun başağa, goncanın yaprağa inadına dönüşmesi kadar on yıllardır saklı tutulan, yüreğe gömülen öfke patlamıştı ‘98 sonbaharında...
Hareketi bir çok açıdan değerlendirenler ısrarla bir boyutunu görmek istemediler. Bu da; AYAĞA KALKAN ONBİNLERİN UĞRUNA HER ŞEYİ GÖZE ALABİLECEK KADAR ONURLU İNSANLAR OLDUKLARI İDİ.

Bölgelerde idik, birlikte...

ASİLÇELİK ÜZERİNE KURULAN SENARYOLAR...

Özel kesimin karlılıkta tutamadığı 1000’e yakın emekçinin işyeri kara geçtiğinde, üzerinde hesaplar da başladı. Asil çelik satılmalıdır görüşüne karşı tüm emektarları güç birliği yapmakta gecikmedi. Köylerde, ilçelerde ve mücadelenin gerektirdiği alanlarda olmaya devam ettik.

BİZİM İŞYERLERİMİZ

Örgütü ihmal etmek söz konusu değil. Daha çok üyeye ulaşmak, üyelerimizi iş ortamında görmek, dertlerini ve ortak değerlerimizi paylaşmak işimizin en anlamlı yanı...
Ne fıkralar anlattılar çay molalarında üyelerimiz. Ne hatıralar... Ne gün yüzü görmemiş yorumlar ve değerlendirmeler...
Çok yoğun tartıştık yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulama boyutunu.
Ve elbette daha ileri toplu iş sözleşmelerinin yol ve yöntemlerinin.

İŞÇİNİN BULUNDUĞU HER MEKAN EĞİTİM ALANIMIZDIR

Gün oldu, Nazilli’de bir kahvehane, gün oldu Orhangazi’nin bir köyü, gün oldu işyerinin çay veya yemek salonu bizim eğitim alanımız oldu.
Bazen işyeri eğitim salonu, bazen sendikamız eğitim salonu...
Hele “sizi bir daha göremem
” endişesi ile saniyelere sığdırılan görüşler ve selamlar. Hepsi yerlerine ulaştırıldı.

ÜYELER HIZLA GENÇLEŞİYOR

1-2 yılda değişenin sadece teknoloji olmadığı üyelerin de büyük ölçüde gençleştiği, eğitim düzeylerinin hızla yükseldiği elbette gençliğe özgü hizmet beklentilerinin de arttığı bir gerçek.

Hızla “ GENÇ İŞÇİLER EĞİTİM PROGRAMI” hazırlandı ve yılın “genç mevsimi” ilkbaharda hayata geçirildi.
200’e yakın üyemiz günün geç saatlerine kadar işçi sınıfımızın bugünü ve yarınını tartıştılar. Kimi zaman bir mühendis titizliği, kimi zaman doktor edası ile fakat gerçek “işçi yüreği ile”...
egitim2.jpg (22904 bytes)

Gördük ki, değişen sadece teknoloji, ürün, yönetme biçimleri veya rekabetin şiddeti değil; aynı zamanda daha çok düşünen, daha çok sorgulayan ve çözümler üretme gayreti içinde olan, “doğruya doğru fakat eğriye de eğri” demekten çekinmeyen özgüveni yükselen bir kuşak ile sürecek bu mücadele...

Değişmeyen ise, gençlerimizin sendikalarını daha çok sevmeleri ve ağabeylerinden aldıkları “iş-onur ve mücadele” bayrağını daha, daha yukarıya taşıma gayreti ve kararlılığı idi..

21.YÜZYILA GİRERKEN ULUSLARARASI DENEY ALIŞVERİŞİ KAÇINILMAZDIR.

egt2.jpg (10408 bytes)

99’da da karşılıklı eğitim çalışması programlanan kardeş sendika Belçika CCMB idi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında 3 günlük eğitim çalışmasına katılan kardeş sendika uzmanı Johan üyelerimizin gösterdikleri sıcak yaklaşımlar karşısında kısa sürede adeta “bizden biri” oluvermişti. İşçi sağlığı -iş güvenliği eğitimi yılın en verimli çalışmalarından biri olarak yer alırken, 3 gün boyunca Johan sözlerinin çevirmenliğini yapan uzmanımız Gaye Yılmaz’ın performansı da takdire değerdi.

TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ: ÖRGÜT İÇİ DEMOKRASİ ÜYELERİN ELLERİNDE...

1999 başlarında sendika içi demokrasinin temel kurumlarından olan “temsilcilik seçimleri” gerek gönüllülük temelinde görev üstlenme anlayışı, gerekse katılım boyutu ile örnek gösterilebilir bir aşamaya geldi. Temsilcilik kurumunda çok sayıda değişiklik meydana geldi.

Mayıs 99’da yeni temsilcilerimizin temel eğitim programı 3 günlük olarak uygulandı. 70’i aşkın yeni temsilcimiz eğitim çalışmalarına katıldılar. Hepsi tüm üyelerimiz için yararlı fikirleri ve projeleri olan arkadaşlarımız olduğunu gördük.

BİLGİ ÇAĞINDA EĞİTİMİN, ÖĞRENMENİN SONU YOKTUR...

Düzenli eğitim çalışmalarının 7 günlük yetiştirme programı ile devam etmesi geleneğimiz sürdü. Ancak bir yenilikle birlikte. Bu kez 56 üyemizin yanı sıra KKTC’den Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Yönetim kurulu üyesi 5 arkadaşımız da konuğumuz oldular.

Emekçiler için mücadele edilmesi gereken konuların hemen hemen aynı olduğunu bir kez daha birlikte tespit ettik.Sermayenin uluslar üstü Anayasasına ulaşmak çabası olan MAI herkesin kanını dondurdu. Dünya ekmeğinin daha da adaletsiz paylaşım isteklerine karşı emeğin duruşu ve yapılması gerekenler tahminlerin ötesinde uzun tartışmaları gerektirdi. sınıf1.jpg (18864 bytes)

  Üyelerimizin “ meğer ne çok öğrenilmesi gereken konular varmış” tespiti ise, eğitimcileri mutlu kılan bir tespit idi.

Evet, her şey hızla değişirken bilgilerimizin de hızla eskidiği ve sık sık yenilenmesi gerektiği tespiti eğitimin verdiği olumlu katkılardan biri oldu.

Kıbrıs’lı ve Türk emekçilerin kaynaşması da emeğin uluslararası güçbirliği ve dayanışmasının gereği de 7 günlük eğitimlerin verdiği kesin derslerden biri oldu. Bu dayanışma ve dostluğun Gönen’de kulaklarımızdan silinmeyecek seslerinden biri “ İbraaam nerdesin ?” * sesi değil mi ?

* Seslenen Kıbrıs’lı Ayhan, aranan Gebze’li İbrahim. Asthom’lu

EĞİTİMLERİN YÜKLEDİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1999 yılı 3 ve 7 günlük eğitimlerine 250’yi aşkın üye ve temsilcimiz katıldı.

Eğitim, örgütün ortak birikimi, ortak kültürü ve ortak emeği ise, bunun getirdiği sorumluluklar da yüksek olmalıdır. Tüm üyelerimiz adına eğitime katılma fırsatı bulabilen ve esasen “şanslı” sayılan üyelerimizden beklenen kimi davranış ve etkinlikler şöyle sıralanabilir.

  1. Alınan bilgilerin daha da geliştirilmesi için kendilerine günde yarım saat de olsa okuma zamanı yaratmak.
  2. Alınan bilgilerin unutulmaması için üyelerimizle birlikte bulunabildikleri sürelerde güncel konularda tartışmalar yürütmek, medyanın bize verdiği bakış açısı ile yetinmeyerek işçi hak ve çıkarları yönünden yeni açılımlar üretmek.
  3. Davranış, konuşma ve düşünme biçimini “işçi sınıfı” bakış açısı üzerine bina etmek.
  4. Sendikal etkinliklerin tümüne katılmaya çalışmak. Toplantılara önceden hazırlanmak koşulu ile katkı vermek ve uygulama boyutunda da aktif olmak.
  5. Sendikamız işçi çalışma komisyonlarında gönüllülük temelinde yer almak ve hem örgütün hem de kendimizin bilgi donanımımızı yükseltmek.
  6. Bilinmeyen bir hususta yanlış bilgi vermek yerine, araştırmaktan çekinmemek.
  7. Işyerinde, sendikada ve ülkede yapıcı ve olumlu tutum içinde olmak, demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünde yana olmak.
  8. Edirne’den, Kars’a ve dünyanın tüm ülkelerinde emeğe yönelik her türlü saldırının karşısında emekçilerle dayanışma içinde olmak yolunda yüksek bir duyarlılık içinde bulunmak.
  9. Sendikanın verebileceği her türlü görev ve sorumlulukta tam bir disiplin içinde, görevin en iyi biçimde hayata geçirilmesi hususunda samimi çaba harcamak.
  10. Yaşamın her alanından bencilliğin “BEN”ini silerek, yerine sendikanın, sınıfın, toplumsal geleneklerimizin “BİZ”ini yerleştirmek.

Görülecektir ki, önce tek tek bireylere, sonra bir bütün olarak kurumlara GÜVEN yeniden inşa edilecek ve bu emeğin mücadele gücünü inanılmaz boyutlara taşıyacaktır.

Sendikamız eğitim faaliyetleri, bir yandan geleceği kavramaya yönelik yoğun bir çaba içinde iken, bir yandan da uygulamalarının sonuçlarını gözlemleyerek, gerekli dersleri çıkartarak örgüte ve sınıfa daha çok yararlı olması perspektifi içinde üyeleri birlikte daha umutlu yarınlara ulaşma gayretini kesintisiz ve kararlı bir biçimde yürütecektir.


birmet@ibm.net