Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ GAZETESİ  SAYI 121 (EKİM 1998)

121_1.gif (36639 bytes)

KAPAK

 • Yeni bir dönem

 • Gündem: Endüstri İlişkileri Sınavı

Sayfa 2

 • Dünyadan
 • MAI'ye Hayır
 • Harb-İş "Kuralsızlaştırmaya Karşı Direndiler"

Sayfa 3

 • Türk Metal Üyeleri tepkileri ile Taleplerini haykırdılar: "Sendikal Demokrası"
 • Uluslararası Destek
 • Gazete Küpürleri

Sayfa 4

 • Kuralsızlaştırmaya Hayır

 • Basın Açıklamalarımızdan

Sayfa 5

 • 5. yılda: Yeni Hedeflere doğru
 • Komisyon ve Büro Etkinliklerimiz sürüyor
 • 1 ve 2 Nolu şubeler oluşturuldu
 • Sendikamız Sayfaları Internette

Sayfa 6-7

Sayfa 8

 • Vergi alacaklısı, kamu hizmetlerinden yararlanan toplumdur
 • Vergi Yasası üzerine görüşlerimiz

Sayfa 9

 • IG Metall ile bilgi ve deney alışverişi
 • Yaklaşan Seçimler, işgüvencesi için seferberlik
 • Demokrasi için Bağımsız Yargı

Sayfa 10

 • Çocuklarımız ve Sorumluluğumuz
 • Liselerde Bölüm Seçimi
 • Eğitim ve Şiddet

Sayfa 11

 • Kitapların arasından
 • Victor Jara
 • Zorunlu Tasarrufta Yeni gasp planları
 • Mutluluklarımız
 • Yitirdiklerimiz

Sayfa 12

 • Gönen Tesislerimizde Yaz Etkinlikleri
 • Kemal Türklerin Gözleriyle
 • Üye Çocuklarımızdan
 • Fotoğraflar

Birleşik Metal-İş Gazetesi Ana Sayfası


birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

  Kitaplar    Eğitim Notları    Broşürler    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 26 Ocak 1999
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net