Make your own free website on Tripod.com

5 Eylül 1998 - BİRLEŞİK METAL-İŞ GENEL TEMSİLCİLER KURULU - İSTANBUL

 

"ZORLU SÜREÇTE

ÖRGÜT KARDEŞLİĞİ"

Sendikamız Genel Temsilciler Kurulu,
5 Eylül 1998 tarihinde yapıldı.
Gündemi TİS sürecinin oluşturduğu toplantımızda,
özellikle MESS'in dayattığı esneklik uygulamaları tartışılarak,
bu maddelerin grev maddesi olduğu ortayla kondu.

Açış Konuşması
Temsilci ve Şube Yöneticilerinin konuşmaları
Sonuç Bildirgesi


AÇIŞ KONUŞMASI

Kamil Kinkır - Genel Başkan

Değerli arkadaşlar,
    Sendikamızın değerli temsilcileri ve konuklar Genel Temsilciler Kurulumuza hoş geldiniz.

    Kurulumuzun, sınıfımız, örgütümüz ve emekçiler için yararlı ve verimli çalışmalar yapacağına olan inancımı belirterek,
yönetim kurulumuz adına en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyorum.
   
    Değerli arkadaşlarım,
    Bugün çok önemli ve tarihi bir olayın yıldönümüdür.
    Bugün birleşmenin 5. Yıldönümüdür.
    Sendikamız, sınıfsal mücadelenin bir ilkesini hayata geçirmiş olmanın ve yaşatmakta olmasının gurunu taşımaktadır.
    Sendikamızın tüm kurulları ve birimleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birliği, bütünleşme aşaması ile taçlandırmayı başaracak örgütsel düzeye sahip bulunmaktadır.
    Sendikal birlik bir ilke, işçi sınıfının birdavranış biçimi ve rehberi olarak işçi sınıfımızın güvenilir ellerine emanet edilmiştir.
    Bu emanetin korunması ve geliştirilmesi görevi şimdi tarihsel açıdan bu kadronun sorumluluğu kapsamında bulunmaktadır.

   Değerli temsilci arkadaşlarım,
    Son Genel Temsilciler Kurulumuzu Şubat 98'de yapmıştık.
    Geçen süre özellikle Sendikamız son derece yoğun bir mücadele ile geçti.
    Her mücadelemiz, ayrı bir direniş, ayrı bir deneyim ve dersler bıraktı.
    Yaklaşık 6 ay süren Makine Kalıp Grevimize tüm örgüt sahip çıktı.
    Grevci işçilerin derinişine, üyelerimiz yoğun bir dayanışma ile sahip çıktı, destek verdi. Çünkü dayanışma, bilinçli işçinin en temel sorumluluğudur.      Sendikamız bu hususta da genel olarak örnek gösterilebilir ve sınav vermiştir.
    Emin olunuz ki, 215 işçi 6 ay sizlerin destek ve dayanışması ile ayakta kalmışlardır.
    Ve esnekleştirme girişimleri ancak bu şekilde geri püskürtüldü.
    Sendikamız mücadelesi ile sendikal özgürlüklerin de yasalardaki güzel sözcükler olduğunu fakat yaşamın içinde karşılığı bulunmadığını her defasında yeniden deşifre etmekte, çelişkiyi kamuoyu nezdinde ortaya koymaktadır.
    İzmir Conteyner, Topkapı Köhler, Bursa Isışah ve Aytek, Ümraniye Komsa deneyleri bunlardan sadece bir kaçı.
    Örneğin Köhler'de tüm üyelerimizin işten atılmasından çekinilmedi.
    Isışah'ta organize sanayi bölgesi işverenleri adeta topluca sendikalaşmaya direndiler.
    Komsa deneyiminde Türkiye'de eşi görülmedik bir dirençle karşılaşıyoruz. Türk-İş'e bağlı ve büro işkolunda faaliyet gösteren bir sendika benzeri, tek bir üyesi olmamasına rağmen, işkolu tespitinde karşımıza çıktı ve 200 emekçinin örgütlenme hakkını geciktirilmesinde işverenle kol kola girdi.
    Ve tüm örgütlenme girişimlerinde üyeler bedel ödemeyi göze alarak mücadeleye karar verdiler ve kavgalar sürüyor.
    Dikkat çekici bir işaret olarak söylenebilir ki, metal işçileri sendikamızda örgütlenmek için her şeyi göze alıyor ve geliyorlar.
    Tüm engellere rağmen, genel kuruldan bu yana aidatlı üye artışı 1000'in üzerinde oldu. MESS sözleşmeleri sonunda bu rakkamın 2000'i aşacağı görülmektedir.

    Değerli arkadaşlarım,
    Sendikacılık adına yüzkızartıcı gelişme de Mudanya'da bir kez daha Siemens işyerinde bir kez daha yaşandı.
    10 yıldır her defasında işveren eli ile Siemens'te örgütlenmeye çalışan T. Metal Sendikası bunu geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında bir kez daha denedi.
    İşyerinde tek üyesi bulunmayan T. Metal'in kimi işveren vekilleri ile birlikte yarattığı gergin ortamda 500 üyemiz bir kez daha ısrarla ve inatla Sendikaları Birleşik Metal-İş'e sahiplenme yönünde direnişler başlattılar. Üretimden gelen güçlerini örgütlü biçimde kullanma başarısı gösterdiler. Mudanya'da bir destan daha yazıldı fakat 21 arkadaşımız da işlerinden oldular. Başta bedel ödemiyi göze alabilen 21 yiğit insan olmak üzere, tüm üyelerimizi kutluyorum.
    İşlerinden atılan 21 arkadaşımızdan aynı zamanda merkez delegesi de olan Hakan arkadaşımızı daha sonra trafik kazasında yitirdik. Örgütün başı sağ olsun.Birleşik Metal-İş, Hakan arkadaşı unutmayacaktır !.
   
    Değerli arkadaşlar,
    Çok açık söylüyorum ki, işçi düşmanları bu kez de Sendikamızdan tek bir çivi sökememişler, sökemeyeceklerdir !..
    Sendikamız toparlandıkça, sendikamız kadroları arasında örgüt dostluğu ve arkadaşlığı yaygınlaştıkça buna teşebbüs edilmesi dahi mümkün olmayacaktır.
    Yeterki bu salonda bulunan kadro meseleye geniş bir açıyla bakabilme, olaylara sınıf gözlüğü ile görme alışkanlığını geliştirsin.
    Ve yine bu kadromuz birikimi, deneyimi ve azmi ile daha büyük başarılar elde edebilecek güce de sahiptir.
    Öte yandan ülkenin ve işkolunun şartlarında tüm kriz söylemlerine ve kimi etkilenmelere karşı gerilemekte olan bir işkolu değildir.
    Başta otomotiv olmak üzere yatırım girişimleri dikkati çekiyor.
    Mevcut otomotiv fabrikalarının çoğunun sendikasız olduğunu hatırlarsak, sanayi sitelerinin yoğunlaştığını dikkate alırsak potansiyel vardır.
    Ama potansiyelin olması yetmiyor. Bunu harekete geçirecek, bu kitlelerde örgütlenme arzusunu canlardıracak, işçileri sendikamıza kanalize edecek kollektif mücadele noktasında önemli eksiklerimizin de olduğunu belirtmek gerekiyor.
    Bu konuda her türlü kollektif çalışma projesine, görüş, öneri ve eleştirilere tüm örgüt birimlerinin açık olduğunu belirtmek istiyorum.
    Son zamanlarda iç örgütlülük açısından kimi temsilci arkadaşlarımızın büyük ataklar yaptıklarını, planlı çalışmalar ile kollektif bir anlayışı ve sabırı başa alarak önemli başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Onları kutluyorum. Çünkü onlar Sendikamıza 1000'in üzerinde yeni üyeler kazandırdılar.
    Evet her türlü çalışmada başarıyı getiren sihirli sözcük ÖRGÜT DOSTLUĞU VE ARKADAŞLIĞIDIR. Sihirli, davranış biçimi KOLLEKTİF ÇALIŞMAYA yatkın olmak ve örgütsel potada BENCİLLİK duygusundan arınmaktır. Sihirli davranış ise bilgiyi ve deneyimi paylaşmaktır.
    Dolaysıyla sizleri bir kez daha örgüt arkadaşlığına, kollektif çalışmaya ve ben duygusundan arınmaya ve böylece daha büyük başarılara ulaşmaya davet ediyorum.

Değerli arkadaşlarım,
    Kurumlaşma ve günün ihtiyaçları ışığında yeniden yapılanma kararlarımıza bağlı olarak yapılması gerekenler ilgili birimler tarafından yürütülmektedir.
    Merkezi düzeyde Sosyal yardım ve dayanışma komisyonları oluşturulmuş ve toplantıları başlamıştır.
    Sendika enstitüsü yolundaki çalışmalarla ilgili sendikamız projesi ilgili uzmanlar tarafından hazırlanmış ve Avrupa Parlamentosu Ankara Büyükelçiliğine teslim edilmiştir.
    Bu proje talebimize ilişkin parlamento düzeyinde yürütülmesi gereken lobi çalışmaları için de hemen tüm uluslararası ilişkilerimizi devreye soktuk. IgMetall, Belçika CCNB sendikası, Yeşiller Grubu, üst örgütümüz FEM bize dayanışma için çalışmalar yapan kuruluşlar arasındadır.
    Belçika CCNB ile ortak eğitim çalışmasının görüşmeleri devam ederken, Alman IG Metall ile ortak eğitim çalışmasının ikinci aşaması 25 Eylül -3 Ekim 1998 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır.
    Bu toplantı sırasında ortak çalışmaların 1999 yılı programı da görüşülecektir.
    Teknik elemanların örgütlenmesi, Netaş, teletaş gibi teknik elemanların örgütlenmemesi halinde yetki almanın olanaksız bulunduğu işyerlerine ulaşmak için TEKNİK ELEMANLAR KOMİSYONUMUZ tekrar işlevli hale getirildi. Komisyon 20 cıvarında mühendis ile periyodik olarak çalışma sürdürürken kendi çalışma programını da somut örgütlenme projeleri düzeyinde hazırladı.
    Ve ilk somut işini 4 Eylül 1998 tarihinde Netaş işçilerine ve teknik elemanlarına yönelik bildiri dağıtımı ile gerçekleştirdi.
    Kadın komisyonumuz da yeniden derlenerek, amaç ve çalışma biçimi kurumsal işleyişe oturtularak çalışmalarını yoğunlaştırılacaktır.
    Diğer çalışma komisyonları da işleyişte kimi aksaklıklara rağmen üretmeye başladılar.
    Kısaca, şimdi 50'den fazla tartışan, sorgulayan, araştıran, meraklı olan, öneri getiren kadromuz vardır.
    Bu arkadaşlarımızın tüm emeklerini takdirle karşılıyor ve bu çalışmaların örgütün çıkarı için desteklenmesini özellikle rica ediyorum.

    Değerli temsilci arkadaşlarım,
    Sendikal işleyişimizin de arzu edilen düzeye ulaştırılması yolunda önemli mesafeler kaydedildi.
    Bu hususta politikamız, sendikanın kurulları ile birlikte yönetilmesi yaklaşımıdır.
    Kurulların çalıştırılmasına ve her tür kararlar sürecine üyelerin katılımına büyük önem verdiğimizin bilinmesini istiyoruz.
    Buna rağmen her işleyişin mükemmel bir düzeye gelmiş olduğunu da iddia etmiyoruz. Yer yer aksi yönde tutumlara rastlanabiliyor.
    Bu konuda dikkat edilmesi gereken kimi hususlar şunlardır.
1- Hiç kimse örgütümüzün üzerinde değildir.
2- Bir sendika olduğumuzu hiç kimse unutmamalıdır.
3-Yerel örgütlerimizin daha etkin kılınmasını gerekli görüyoruz ama bu, genel merkezin olmadığı anlamında algılanmamalıdır.
4- Örgüt mensubu herkes arkadaştır, aynı sınıfın mensubudur ve ortak amaçlar uğruna Sendika saflarındadır.    
5- Örgütsel bir iş olduğunda görev almak için yarışılmalıdır, mazeret üretmek için değil.
6- Sendikanın tüm ilgilileri biraraya sıkça gelebilmeli ve sendikayı konuşmalıdır. Ama Sendikanın yarınları için proje konuşmak için, yapılacak etkilnlikleri tartışmak için, yapılmış bir işin değerlendirilmesi ve alınacak dersleri tespit etmek için olmalıdır.
7- Örgütsel kültürümüze göre eleştiri-özeleştiri bir ilkedir. Ama eleştirinin yapıldığı zaman çok önemlidir. Eleştiri, farklı ve daha ileri bir öneri yoksa karar altına alınmış iş yapıldıktan sonra yapılmalıdır.

    Değerli arkadaşlarım,
    Günün asıl gündemi ise, grup toplu iş sözleşmesidir. Esas olan üyelerin görüşlerini bu kürsüye yansıtacak olan siz değerli temsilci arkadaşlarımızın fikirleri olacaktır.
    Ancak, bu kürsüde özellikle üyelerimizin kanaatlerini ortaya koyacağınızı da biliyorum. Bunun dışında siz değerli temsilcilerimizin de farklı bir değerlendirmesi var ise, bunun da özel olarak belirtilmesini istiyorum.
    Görüş faklılıkları olabilir. Bu doğaldır. Ama biz hangi görüşlerin ortak, hangi görüşlerin ise temsilcilerimize ait olduğunu bilerek değerlendirme yapabilmeliyiz. Bu, karar alma sürecinde katkı verecektir.
    Biz sürece önyargılı veya şartlı bakmıyoruz. Yaklışık 1 yıllık yönetimimiz boyunca sanırım açık bir tutum sergiledik.
    Bu tutumumuzu grup toplu iş sözleşmesinde de göstermekten asla çekinmiyoruz.
    Ve kesin olarak belirtiyorum ki, durumu idare etme eğiliminde hiç değiliz.
    Bu hususta hiç bir kompleksimiz yok. Alınması gereken risk var ise, bu riski alırız. Yeter ki örgüt yararına bir kazanım sağlasın.
Bu hususta içiniz rahat olsun.
    Koltuğumuzu korumak adına, sınıfa ağır faturalar ödetmek gibi bir yaklaşım içinde olamayız. Bu, kendimizi reddetmek olur.
    Sizlerin de böyle bir tutum içinde olacağınızdan eminim.
    Çünkü asıl olan ve bizim varlık nedenimiz, sizlerin temsilci ve yönetici, bizlerin merkez yöneticisi olmamızın nedeni üyelerin çıkarına iş üretmek, hizmet vermektir. Buna uygun davranılmayacaksa, koltukları işgal etmenin yararı yoktur.
    Sorun kişilikli bir politika izlemektir.
    Tutarlı olmak ve birlikte ortaya konulan hedeflere doğru vargücüyle ve samimiyetle kavgasını vermektir.
    Bu açıdan sizlerin bugün ortaya koyacağınız görüşler, örgütümüzün toplu iş sözleşmesi ve yarınlarının da perspektifini verecektir.
    Biz birlikte yapmak kaydı ile, ortak emek vermek kaydı ile, herkesin alınteri dökmesi kaydı ile ortaya konulacak perspektifin önünde ne engel olursa olsun birlikte yürümeye hazırız.
    Çünkü ancak bu şekilde sarsılan güven duvarları yeniden sağlamlaşacak ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası işkolunun pırıl pırıl, güçlü, daha çok güvenilir sendikası olacaktır.
    Çünkü, sendika demek tepeten tırnağa tüm üyeleri demektir.
   
    Değerli arkadaşlar,
    Coşkunuzu ve heyecanınızı görüyorum.
    Aynı duyguları bizler de paylaşıyoruz.
    Önce örgütsel tam bütünlük ile, sonra metal işçilerinini güçbirliği ile ve sürecin gerektirdiği her türlü davranış ve mücadele biçimine tam hazırlıklı olarak bu süreci de aşacağımıza inanıyorum.
    Ondan sonra bu kadronun, hepimizin önünde çok önemli hedefler vardır.
    Biz bu örgütü sadece ülkenin değil, Avrupa'nın faaliyetlerini ve söylediklerini yakından izlediği ve etkilendiği dinamik ve dikkate alınır bir sendika oluşturma amacındayız.
    Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. Çalışmalarımızın başarılı olmasını diliyorum.

 

Sayı 121


birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

  Gazetemiz     Kitaplar    Eğitim Notları    Broşürler    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    Yayınlar     İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 26 Ocak 1999
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net