Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI GAZETESİ      Sayı 122 (Kasım 1998)

gündem

75 YILDA UNUTULANLAR!

Cumhuriyetimizin 75 yılını geride bıraktık. Çok sayıda kutlamalar gerçekleşti.
Ancak kimi kavramlara değinilmedi. Oysa Cumhuriyeti anlamak, kavramak ve sahiplenmek, bu kavramların bilinmesi ve doğru değerlendirilmesi ile mümkündür.

Bu kavramlardan birincisi Ulusal Bağımsızlık’tır. Ülkenin dört bir yanında Anadolu'yu kuşatan emperyalist güçlere karşı Anadolu insanı neden yıllar süren bir ölüm-kalım mücadelesi vermiştir? Bunu anlamak için Ulusal Bağımsızlık kavramının hatırlanması gerekmiyor mu ?

İkincisi, Özgürlük Sevdası’dır. Ulusal Özgürlük için verilen Kurtuluş Savaşı ve önderi Mustafa Kemal'i anlamak ve anlatabilmek, özgürlük kavramından yoksun biçimde anlatılabilir mi? Anlatılmaya kalkılsa bile eksik kalmaz mı?

Üçüncü bir kavram ise, mücadelenin gücünü halktan almasıdır. Halkçılık ilkesi ile ortaya konulan bu yaklaşıma değinilmemekte olması ne anlama geliyor ?

Halkçılığı anlamadan Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Anadolu'ya geçişini, Erzurum ve Sivas Kongrelerini ve Anadolu halkının hesapsız kurtuluş mücadelesini anlamak mümkün müdür?

Yoksa, bugün en iyimser oranlarla % 35'lik koalisyon desteği ile halkın %100'ünün yönetilmeye kalkışıldığı gerçeğinin ortaya çıkacağından mı endişe edilmektedir ?

Dördüncüsü, Ulusal Onur kavramıdır. Bu kavramı irdelemeden sömürge olmaya tahammül etmeyen Anadolu insanını ve Ulusal Kurtuluş Savaşını kavramak olanaklı değildir.

Onur kavramı irdelenmeden İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlı'ya karşı verilen “ölümüne” kavga anlatılamaz. Ve Mustafa Kemal'in; “geldikleri gibi giderler” özdeyişindeki kararlılık asla anlaşılamaz.

Biz, böylesi bir bakış açısı ile Mustafa Kemal'in, Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin ve Cumhuriyetin kavranamayacağını düşünüyoruz.

Doğal olarak bu bakış açısı ile, Cumhuriyetin gösterdiği yolda, ülkesinin kalkınması ve aydınlatılması için tarlada, fabrikada, ormanda, barajda, okulda, büroda emek veren, yaşamını ortaya koyanları kimse hatırlamadı.

İş kazalarında her yıl ölen 1500 emekçiye de...

Ya geriye kalan ?.

İçinde bulunduğumuz süreçte BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK, ONUR VE EMEKÇİ HALK gerçeğine değinilmeden Cumhuriyetin 75. Yılının anılmaya çalışılmasını elbette anlıyoruz ancak ASLA HAK VERMİYORUZ !.


Cumhuriyeti Anlamak  (Birleşik Metal-İş Gazetesi Sayı 122)

gündem - 75. YILDA UNUTULANLAR

75. YILIN ARDINDAN

CUMHURİYET VE 75. YILDA EĞİTİM

75 YILDA TÜRKİYE EKONOMİSİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SENDİKALAR

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇALIŞMA HUKUKU

SAYI 122


birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

Gazetemiz    Kitaplar    Eğitim Notları    Broşür    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 1 Aralık 1998
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net