Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ GAZETESİ  SAYI 123  (1998 YILI DEĞERLENDİRMELERİ)

EMEK KESİMİNİN 1998 GÜNLÜĞÜNDEN SEÇMELER

OCAK '98

Derince'de kurulu Çelik Sanayii işyerinde 380 işçi, 2 aydır ücretlerinin ödenmemesini protesto amacıyla iş bıraktı.

Özelleştirme kapsamına alınan SEKA işçileri, bu kararın geri alınması için yürüyüş yaptı.

Gaziantep Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 3 bin işçi şehir içi otobüslerinin özelleştirilmesi amacıyla iş bıraktı.

Sendikalaştıkları için işten çıkarılan Frigo Pak işçilerine destek amacıyla İnegöl'de DİSK öncülüğünde 2.500 kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi.

Kamu çalışanları grevsiz toplu sözleşmesiz sendika hakkı yasasını ve düşük maaş zamlarını protesto amacıyla bütün yurtta bordro yakarak Ankara'ya yürüyüş başlattı. 24 Ocak günü Kızılay Meydanı'nda 30 bin kişinin katıldığı miting, yılın en önemli sokak etkinliklerinden birisiydi.

Özelleştirme Karşıtı Platform'un çağrısıyla İzmir'de 25 bin kişinin katıldığı, İstanbul'da da kitlesel katılımın gerçekleştiği mitingler yapıldı.


ŞUBAT'98

Tek Gıda-İş üyesi 1000'i aşkın işçi, Akhisar Tütün Fabrikası'nın çokuluslu tekel olan BAT'a satılmasını protesto amacıyla yürüdü.

İşçi ve kamu emekçileri, ABD'nin Irak'a saldırı hazırlıklarını protesto amacıyla Şubat ayı boyunca çeşitli defalar yürüyüşler düzenlediler.

Kocaeli Sendikalar Platformu, 2 bin işçinin katılımıyla "Özelleştirmeye Hayır Mitingi" gerçekleştirdi.


MART'98

Mart alının ilk haftası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleriyle geçti. İstanbul, Ankara, Mersin, Antep, Amasya, Bursa ve Antakya'da mitingler yapıldı. İstanbul'da DİSK'e bağlı diğer sendikalarla sendikamızın öncülüğünde düzenlenen miting Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda geniş katılımla yapıldı.

Kamu çalışanları defalarca oturma, basın açıklaması vb. protestolarda bulundu. 4 Mart günü kamu çalışanları sendikalar yasasını protesto amacıyla Ankara/Kızılay Meydanı'nda oturma eylemi yapan binlerce kamu emekçisine polis gaz bombaları ve panzerlerle saldırdı. Çok sayıda memur yaralandı.

Belediye-İş üyesi 5 bin işçi, toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanmasını protesto amacıyla iş bıraktı.


NİSAN '98

Sendikamız tarafından 26 Nisan 1998 günü Sermayenin anayasası kabul edilen MAI (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) konulu bir panel düzenlendi.

Devam eden Cam-İş Makina Kalıp Fabrikası grevine çok sayıda dayanışma ziyaretleri yapıldı.

Nisan ayında özelleştirme karşıtı eylemler öne çıktı.

5 Nisan günü Malatya'da 1500 emekçi, özelleştirmeleri protesto amacıyla yürüdü. 22 Nisan 'da, Petrol-İş üyeleri POAŞ'ın özelleştirilmesini protesto amacıyla eylem yaptı.

Merter 'de kurulu Sunteks işyerinde 82 işçinin çıkarılması üzerine işçiler fabrika önünde eyleme geçti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dikimevi işçileri 3 işyeri temsilcilerinin sürgün edilmesini, 9 işçinin de işten çıkarılmasını protesto amacıyla üretimi durdurdu.

Çocuk emeğinin kullanılmasını engellemek amacıyla çeşitli kıtalardan Cenevre'ye doğru yapılan KÜRESEL ÇOCUK YÜRÜYܪܒnün bir kolu, Ağrı-Gürbulak sınır kapısından girerek DİSK ve bağlı sendikalarıyla Türk-İş'in de katılımıyla 3 gün boyunca ülkemizde kaldı.


MAYIS'98

1 MAYIS başta İstanbul, İzmir, Adana olmak üzere bütün illerde yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen mitinglerle kutlandı.

İstanbul'da DİSK ve diğer konfederasyonlar öncülüğünde Şişli Abide-i Hürriyet Meydanında gerçekleşen miting en kitlesel olanlarından biriydi.

31 Mayıs 1998 günü sendikamızın gelecek dönemde önünü açacak nitelikte tüzük değişiklikleri yapılmak üzere TÜZÜK GENEL KURUL'u yapıldı.

Harb-İş üyesi işçiler işyerlerindeki işten çıkarmaları, özelleştirmeleri ve sendikal faaliyette bulunanların sürgüne gönderilmesini protesto amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkarak Ankara'da buluşarak miting düzenlediler.

Soma Termik Santralı işçileri, işyerinin girişini kapatarak işletmeyi 20 yıllığına devralan şirketin teknik heyetini içeriye sokmadı.

16 Mayıs günü, Türk-İş tarafından "İşsizliğe hayır, Özelleştirme Talanına Son" talebiyle Ankara'da 50 bin kişinin katılımıyla miting düzenlendi.

Özelleştirmeleri protesto eden Malatya Sümerbank üyesi 1000 işçi topluca yürüdü.

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası üyesi Bahçelievler ve Bağcılar Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine bir gün süreyle iş bıraktı.

Mersin ve Samsun'da, KESK üyesi yaklaşık 4 bin kamu emekçisinin katıldığı mitingler yapıldı.


HAZİRAN'98

Cam-İş Makina Kalıp Grevcileriyle dayanışma amacıyla 7 Haziran günü Harbiye Açık hava Tiyatrosu'nda DAYANIŞMA ŞENLİĞİ düzenlendi. Devam eden görüşmelerde anlaşmaya varılması üzerine greve 10 Haziran'da son verildi.

Anayasal örgütlenme haklarını kullanarak sendikamızda örgütlenen Isışah ve Köhler işyeri işçileri sendikal hak gasplarının sona erdirilmesi için Ankara'ya yürüdü.

Kamu çalışanları için sendikalaşma hakkını düzenleyen mevcut yasanın yürürlükten kaldırılarak yerine toplu sözleşme ve grev hakkı içeren yeni yasanın hazırlanması talebiyle binlerce kamu emekçisi alanlara çıktı.

6 Haziran günü İzmir, Kocaeli, Bursa, Trabzon ve Urfa'da yapılan mitinglerin ardından 7 haziran günü de hükümetin düşük maaş uygulamalarını protesto eden yüzlerce kamu emekçisi alanlarda buluşarak eylemlerini kitlesel mitinglere dönüştürdü. Eylemler belli aralıklarla devam etti.

İstanbul Anakent ve ilçe belediyelerinde çalışan 8 bin işçi için grev kararının alınmasının ardından 1 günlük iş bırakma eylemi yapıldı.

İşyerlerinin özelleştirilmesini protesto eden Petrol-İş sendikası üyesi POAŞ, Tüpraş, Petkim ve İGDAŞ işçileri 1 gün süreyle üretimi durdurdular.

15-16 haziran direnişinin yıl dönümü bütün yurtta toplantı ve şenliklerle kutlandı.


TEMMUZ'98

15 bini aşkın üyemiz adına 22 Temmuz günü MESS ile grup toplu sözleşme görüşmelerine başlandı.

Bu ay içinde İzmit'te kitlesel etkinlikler yapıldı. Bu etkinliklerin birisi SEKA'ya ait fidanlığın bedelsiz olarak Koç'a ait Ford Otomotiv AŞ'ye verilmesini protesto amacıyla çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların katıldığı protesto eylemiydi. 18 temmuz günü ise diğer illerden katılımın da gerçekleştiği geniş katılımlı miting yapıldı.

Tes-İş ve Enerji yapı Yol-Sen üyesi işçiler İstanbul'da enerji alanındaki özelleştirmeleri protesto amacıyla işyerini terketmeme eylemi başlattı.

Temmuz ayının son haftasında Harb-İş üyeleri, Adana, Ankara ve İzmir'deki amerikan işyerlerinde grev çıktı.

Edirne Giyim Sanayii AŞ 'de sözleşme görüşmesi tıkanan TEKSİF üyeleri greve çıktılar.


AĞUSTOS'98

MESS Grup Sözleşmesi'nde uyuşmazlık tutuldu.

Ankara Belediyesi ile Hak_İş üyesi Hizmet-İş Sendikaları arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine greve çıkıldı.

Nike firmasına fason çalışan Sefaköy'de kurulu VİPTekstil'de 115 işçi işten çıkarıldı.

Çorlu'da bulunan Zümrüt Örme işyerinde sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 186 işçinin işten atılması üzerine tüm işçilerin katılımıyla direniş başlatıldı.

Enerji işkolunda özelleştirme karşıtı eylemler ağustos ayı boyunca da sürdü. İstanbul'da BEDAŞ'a bağlı işyerlerinde tam gün iş bırakıldı.

Kamu çalışanları da özelleştirmeleri protesto için eylem yaptı.

İzmir'de Buca Belediyesi çalışanları 534 işçi adına Genel-İş Sendikası'nın sürdürdüğü grev anlaşma sağlanması üzerine sona erdi.


EYLÜL'98

MESS Grup Sözleşmeleri'nin uyuşmazlıkla sonuçlanmasıyla gelişen süreci üyelerimizle tartışmak ve sendikal birliğimizi kamuoyuna göstermek amacıyla Gebze Kapalı Spor Salonu'nda ve Topkapı Kızılay Düğün Salonu'nda kitlesel toplantılar yapıldı.

Bu dayanışma toplantıları devam etti. İzmir'de 600'ü sendikamızda yeni örgütlenen BMC işçileri olmak üzere 1000 kişinin katıldığı salon toplantısı yapıldı.

5 Eylül'de İstanbul'da toplanan Birleşik Metal-İş Genel Temsilciler Kurulu sendikamıza dayatılan esneklik uygulamalarını tartışarak , "Yaşanan süreçteki sorunları aşmada örgüt kardeşliği zorunludur" saptamasında bulunudu.

1 Eylül Dünya Barış Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Özelleştirme nedeniyle işyerleri satılan Antalya Limanı işçileri kıdem tazminatlarının verilmemesi üzerine iş bıraktı.

Türk Metal üyesi binlerce işçi, 18 Eylül'den başlayarak üyesi oldukları Türk Metal Sendikası'nın MESS'le sürdürülen sözleşme görüşmelerini kendilerinin haseri olmaksızın yüzde 43 zamla bitirmesini varmasını protesto ederek günlerce sürecek eylemleri başlattı. Süreç Türk Metal Sendikası'ndan istifalarla devam etti.

Haber-İş üyesi Türk Telekom işçileriyle 2 bin kadar tekel işçisi ayrı günlerde özelleştirmeleri ve taşeronlaştırmayı protesto amacıyla eylem yaptılar.


EKİM'98

Renault, Döktaş, Bosch, Value işyerleri başta olmak üzere Türk Metal Sendikası'ndan istifa ederek sendikamıza yönelen Bursa Bölgesi' indeki işyerlerinden işçilerin katılımıyla kitlesel bir salon toplantısı düzenlendi. Toplantıya uluslararası dayanışma amacıyla sendikamıza gelen CGT temsilcileri de katıldı.

Tuzla'da kriz gerekçesiyle işten çıkarmaların başlamasını protesto eden 2 bin deri işçisi yürüyüş yaptı.

Uşak'ta yüzlerce dokuma işçisi keyfi işten çıkarmaları protesto amacıyla eyleme geçti.

Kamu emekçileri grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı için yeniden eyleme geçti.

Ekim ayı başında fabrikalarının kapatılmasını protesto için işyerini terk etmeme eylemi başlatan SEKA işçileri ile diğer sendikalara ve sivil toplum kuruluşlarına üye binlerce kişinin katılımıyla 31 ekim günü kitlesel bir miting düzenlendi.

Mitingte sendika üyelerimiz de yer aldı.


KASIM'98

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Osmaniye köyünde mermer ocağı açılması için başlatılan şantiye çalışmalarını protesto eden yüzlerce köylü traktörleriyle eylem yaptılar.

Susurluk Kazası'nın 3. Yıldönümünde başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere birçok ilde sendikalar, kitle örgütleri ve kimi siyasi partilerl çetelere ve devlet içine girmiş karanlık ilişkilere karşı protesto gösterileri yaptılar.

Kasım ayında mevsimlik işçiler de eyleme başladı. Dersim'de Köy Hizmetlerinden işten atılan mevsimlik işçilerle, Erzurum,Antakya ve Kayseri'de kadrolu çalışmak isteyen yüzlerce geçici işçi açlık grevine başladı.

Balıkesir'de 4 bin emekçinin katılımıyla "Özelleştirmeye ve talana Hayır" mitingi düzenlendi.

Kasım ayının ilk haftasında Çorlu ve Çerkezköy' de ekonomik kriz gerekçesiyle 1500 işçi işten atıldı.

Tuzla'da organize sanayi sitesinde çalışan 3000 deri işçisi işten çıkarmaları protesto için üretimi durdurdu.

Özelleştirme karşıtı eylemlere Türk Telekom işçileri de iş bırakarak dahil oldu.

Diyarbakır-Sur Belediyesi işçileri, aylardır düzenli ücret alamamalarını ve sosyal haklarının ödenmemesini protesto amacıyla iş bıraktı.

SES (Sağlık Emekçileri Sendikası) üyeleri bütün yurtta özlük haklarının geliştirilmesi için iş bıraktı.


ARALIK'98

KORDSA'da ekonomik kriz gerekçesiyle 24 işçinin çıkarılması üzerine fabrikada çalışan 160 işçi işyerini terketmeme eylemi başlattı.

İhlas Holding'e bağlı Egesen, Ege Mossan, Ege Bissan ve Ege Jant bisiklet fabrikalarında çalışan 1200 işçiden 800'ü ekonomik kriz gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Kamu emekçileri başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde alanlara çıkararak ekonomik gerekçelerle işten çıkarmaları protesto etti.

MANAŞ fabrikasında kriz gerekçesiyle işten atılan 114 işçi işyeri önünde eylem yaparak geri alındılar.

Tuzla Organize Deri Sanayii Bölgesi'nde 3000 işçinin katılımıyla işçi kıyımlarını protesto yürüyüşü yapıldı.

 

1998 Yılının, siyasal, ekonomik ve Sendikal panoraması:

1998 Yılında İşçi Hareketi Ve Sendikacılık
Emek Kesiminin 1998 Günlüğünden Seçmeler
Siyasal Kriz
1998 Emeğe Vurdu, Rahtiyeyi Güldürdü

Sayı 123


birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

  Gazetemiz     Kitaplar    Eğitim Notları    Broşürler    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    Yayınlar     İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 26 Ocak 1999
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net