Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ GAZETESİ  SAYI 123  (MAI'de Son Gelişmeler)

 

MAI'YE KARŞI OLUŞAN TOPLUMSAL MUHALEFET SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR...

OECD, 2 ve 3 Aralık 1998 tarihlerinde Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) ile ilgili 2 ayrı toplantı düzenledi. Bunlardan birincisi 2 Aralık 1998'de sendikalar, iş çevreleri ve STK'ları anlaşma hakkında bilgilendirme ve tepkilerini azaltma amacı taşıyordu.

Bu toplantıda, böylesine bir çok taraflı yatırım ve ticaret anlaşmasının dünyamız için ne kadar gerekli ve kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Fakat asıl ilginç gelişme , bu övgü dolu toplantının hemen ertesinde 3 Aralık günü toplanan OECD Bakanlar Kurulunda yaşandı. Toplantı sonrasında Ajans France Press'e yapılan açıklamada, Bakanların sermaye ve yatırımların çok taraflı bir disipline kavuşturulması konusunda duyulan ihtiyaç ile ilgili olarak mutabık kaldıklarının altı çizilirken, MAInin artık OECD içersinde müzakere edilmeyeceği de belirtiliyordu.

MAI Karşıtı Uluslararası koalisyon art arda yapılan bu iki toplantının birbiri ile büyük bir çelişki içinde olmasını büyük bir kuşku ile karşıladı ve haklı da çıktı. Koalisyon üyelerinden Public Citizen grubu tarafından 17 Aralık günü internet aracılığı ile tüm dünyaya duyurulan habere göre, MAI-ABD müzakere heyeti başkanı, OECD'nin Bahar toplantısına sunulmak üzere yine MAI hakkında yeni bir rapor hazırlamakla meşgul.

Public Citizen'daki dostlarımızın yorumlarına bakılacak olursa ABD yenilgiyi hazmedememiş. Ama bu hazımsızlığın bizleri rahatlatması değil bilakis endişelendirmesi gerekiyor.

Dünyamızın hem ekonomik hem de siyasi alandaki kralı sindirim güçlüğü çekerse, bunun sonucu özellikle bizim durumumuzdaki ülkeler için hiç de iç açıcı olmayacaktır.

Sayı 123

MAI'yi tanıyın ve karşı çıkın!


birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

  Gazetemiz     Kitaplar    Eğitim Notları    Broşürler    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    Yayınlar     İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 26 Ocak 1999
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net