Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

CUMHURİYET’İ ANLAMAK!

ULUSAL BAĞIMSIZLIĞI,
ULUSAL ONURU,
ÖZGÜRLÜK SEVDASINI
VE EMEKÇİ HALKI GÖZARDI EDEREK,
CUMHURİYET KAVRANABİLİR Mİ?

  • 75. YILIN ARDINDAN

Büyük bir coşku ve katılımla kutlandı Cumhuriyet’in 75. yılı...
Gerçi, kutlamalar için ayrılan bütçe, harcanan milyarlar, ilgisiz kimi etkinliklerin 75. yıl adı altında yapılması gibi konular eleştirilere neden oldu..

Ama, geçen yılki kutlamaların aksine, bu yıl, yedisinden yetmişine sokağa döküldü insanlar.. Cumhuriyet’e sahip çıktıklarını gösterdiler.
75 yıl anlatıldı yazılı ve görsel medyada..
75 yılda nereden nerelere gelindiği yazıldı, söylendi.
10. yıl marşıyla 75. yılın kutlanması; 10. yıldan bu yana değişenlerin yanısıra değişmeyenleri de sorgulamaya yöneltti insanları..

Emekçiler açısından bakıldığında, 75. yılda hala çözüleyemeyen sorunlarımız var. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin büyümesi, çalışma hukukunda başta işgüvencesi olmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılamaması, sendikalara üye olanların işten atılması, sosyal devlet kavramının içeriğini yitirmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinden parası olanın yararlanır duruma gelmesi gibi olumsuzluklar ilk akla gelenler..

Bu nedenle, bu 75 yılın, eğitim, ekonomi, çalışma hukuku ve sendikacılık açısından bir değerlendirmesine yer verdik bu sayımızda.


birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

Gazetemiz    Kitaplar    Eğitim Notları    Broşür    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 1 Aralık 1998
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net