Make your own free website on Tripod.com

MAI karşıtları, 18 Haziran'ı, sermayeyi protesto günü ilan etti


Sendikalar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve bireysel katılımlardan oluşan Türkiye MAI Karşıtı Çalışma Grubu gazetemizi ziyaret etti. Küreselleşmenin anayasası olarak adlandırılan, ulus-devletleri tehdit eden Çok Taraflı Yatırım Anlaşması'na (MAI) karşı oluşturulan Türkiye MAI Karşıtı Çalışma Grubu, ''MAI: 21. Yüzyılın Sömürgecilik Bildirgesi - Globalleşmeye Karşı Enternasyonalizm'' adındaki kitaplarını da tanıttılar. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL)

'Zenginler Zirvesi'ne Türkiye'den tepki

Ekonomi Servisi - Dünyanın 42 ülkesinde 18 Haziran'da küreselleşme karşıtı eylemler yapılması planlanırken sendikalar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve bireysel katılımlardan oluşan Türkiye MAI Karşıtı Çalışma Grubu da Türkiye'de 18 Haziran'ı ''para ve sermaye piyasalarını protesto günü'' olarak ilan etti.

MAI Çalışma Grubu tarafından yapılan basın açıklamasında, işsizliğin ve yoksulluğun ''Casino Ekonomisi" ile daha da katmerlenmesine karşı çıkılırken ''Dünyada yeni Asya, Rusya ya da Güney Amerika krizleri yaratılmasına, krizlerin bedelinin emekçilere ve yoksullara ödetilmesine ve yaratılan krizi bahane ederek çalışma yaşamının esneklik adı altında kuralsızlaştırılmasına hayır'' denildi.

Finans piyasalarının sanayiye kaynak sağlamasının aldatmaca olduğuna dikkat çekilen bildiride, şunlara işaret edildi: ''Yalanın temelinde emek sömürüsü bulunuyor. Üzerinde spekülasyonlar, manipülasyonlar yapılarak düşürülüp yükseltilen hisse senetlerinin ve bonoların değeri alın teri ve emek olmaksızın var olamaz.''

Emekçilerin ve yoksul kesimlerin aleyhine işleyen gidişatın durdurulması gerektiği vurgulanan bildiride, ''Türkiye'deki ve dünyadaki mevcut finansal yapı acilen sorgulanmalı, sermayenin planlı saldırısına karşı mücadele edilmeli ve finansa karşı verilen mücadelelere tüm toplum kesimlerince katkı konmalı'' denildi.

Dünyadaki yoksul sayısını yüz milyonlarca arttıran Asya krizinde dinamit işlevi gören türev piyasalarının Türkiye'de de oluşturulması yönündeki hazırlıklara tepki gösterilen bildiride, emekçilerin sosyal güvenlik fonları üzerinde yapılmaya başlanan rant hesaplarına ve bu fonların spekülatörlere yem edilmesine karşı çıkıldı.

MAI kitabı

Küreselleşmenin anayasası olarak adlandırılan, ulus-devletleri tehdit eden Çok Taraflı Yatırım Anlaşması'na (MAI) karşı oluşturulan Türkiye MAI Karşıtı Çalışma Grubu, ''MAI: 21. Yüzyılın Sömürgecilik Bildirgesi - Globalleşmeye Karşı Enternasyonalizm'' adında kitap yayımladı.

''MAI nedir, neleri kapsamaktadır, nasıl bir hukuk dayatıyor, sosyal güvenlik kurumları ve sağlık hizmetleri MAI ile ne hale getirilecek'' sorularının yanıtlandığı kitabı oluşturan ana başlıklar ise şöyle:

''MAI'nin orijinal metninden alınmış maddeler ve anlamları, MAI ve özelleştirme, sermaye savaşlarında etkin bir silah; sıcak para ve finans krizleri, MAI ve emek, eğitim, kültür ve MAI, kadınlar ve MAI, tarım politikaları ve MAI, enerji sektöründe özelleştirmeler, yerel yönetim tasarısı ve MAI, serbest bölgeler, MAI ile ilgili son gelişmeler, küremizde yaşanan son gelişmeler, bölgesel birlik ve konsorsiyumlar ile mevcut eğilimler üzerine bir değerlendirme.''

Kitap, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Birleşik Metal-İş Sendikası ile Enerji Yapı-Yol Sendikası'ndan edinilebilir.

Bu arada Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından bugün Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde ''Yeni Dünya Düzeni'' konulu bir panel düzenleniyor. Panele Prof. Dr. İzzettin Önder ve Prof. Dr. Türkel Minibaş katılıyor.

 


Garildi 'den alınmıştır