Make your own free website on Tripod.com

Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) tahkim için uyardı

'Yargıda tahkime yer yok'

* KİGEM uluslararası tahkimin kabül edilmesinin yaratacağı sakıncalara dikkat çekerek ''Sonuç, Türk yargı sisteminin bütünüyle saf dışı edilmesine ve ülke bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına kadar varabilir'' uyarısında bulundu.

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM), tahkimin yalnız devletlerin devletlerle ve özel şirketlerin başka şirketlerle anlaşmazlıklarının çözümünde başvurulabilecek bir yol olduğunu belirterek ''Türk hukuk sistemine göre devletin, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının yerli ya da yabancı şirketlerle ilişkilerinde anlaşmazlıkların çözümü idari yargıya tabidir. Tahkim ise idari yargının kabul ettiği bir çözüm değildir'' dedi.

KİGEM Yönetim Kurulu, enerji alanında yapılacak yatırımlarla gündeme gelen uluslararası tahkim konusunda açıklama yaptı. KİGEM, uluslararası tahkimin kabul edilmesinin, yüz yılı aşkın süredir yerleştirilmeye çalışılan hukuk geleneğinin taşlarını yerinden oynatma anlamına geleceğini belirterek ''Sonuç, Türk yargı sisteminin bütünüyle saf dışı edilmesine ve ülke bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına kadar varabilir'' uyarısında bulundu. KİGEM Yönetim Kurulu, tüm siyasi partileri tahkim konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Uluslararası tahkim dayatmalarının gerisinde gelişmiş ülkelerin dünyaya kabul ettirmeye çalıştıkları girişimin yattığını savunan KİGEM, ''OECD bünyesinde, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) çalışmasıyla başlayıp Fransa gibi bir ülkenin bile itiraz etmesi üzerine o zeminden Dünya Ticaret Örgütü çerçevesine kaydırılan bu girişim başarıya ulaşırsa, ulusal devletlerin kendi halklarını koruma konusunda sahip oldukları tüm yetkiler uygulanabilir olmaktan çıkacaktır'' görüşünü kaydetti.

KİGEM Yönetim Kurulu, ''Başta, 'devletin varlığı ve bağımsızlığını, ulusun kayıtsız ve şartsız egemenliğini korumaya' ant içmiş olan Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Türkiye'deki siyasal kadroların uluslararası tahkimin taşıdığı tehlikeler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadan böyle bir girişimden yana gözükmelerini son derece sakıncalı bulmaktayız'' uyarısını yaptı.

İzmir'de protesto

Uluslararası Tahkim İzmir'de de protesto edildi. İzmir Ulusal Güçler Birliği'nin dün düzenlediği toplantıda, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen uluslararası sermaye çevrelerinin, ulusal hukukumuzu tanımak istemediklerine dikkat çekilerek, ''Uluslararası tahkimi kabul etmezseniz para yok'' şeklindeki söylemlerinin de, kapitülasyonlar dönemindeki yabancı elçilerin üslubunu anımsattığı vurgulandı. Milliyetçi söylemlerle iktidara gelen koalisyon partilerinin hükümet programına MAI destekçisi düzenlemeler yapılması yönünde maddeler eklediklerini de kaydeden İzmir Ulusal Güçler Birliği temsilcileri, ''Emperyalizmin, IMF, Dünya Bankası, uluslararası tekellerin baskısı karşısında sözde milliyetçiliğin takkesi düşmüş, keli görünmüştür'' diye konuştular.

 


Garildi 'den alınmıştır