Make your own free website on Tripod.com

MAI KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU

28 NİSAN 1998 TARİHLİ MAI ANLAŞMA TASLAĞININ

ÖZETİ VE YORUMU


IX. ÜLKE ÖZELİNDEKİ MUAFİYETLER

( Bu madde tümü ile hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir içeriktedir)

 1. Madde X (Ulusal muamele), Madde Y (En çok kayrılan ülke), (Madde Z, ..., ..., ve Madde ...) hükümleri aşağıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen hükümlere uygulanmayacaktır.
 1. Anlaşmanın ek (A) bölümüne konan, bir anlaşma tarafınca kendi programlarında var olan anlaşma ile uyumsuz her hangi bir hüküm belli oranda sürdürülür veya kendi iç hukuk sisteminde derhal yenilenir. (Bu hüküm sadece ülkelerin daha önce var olan yasalarının diğer ülkeler tarafından kabul edilen hükümlerine uygulanabilecektir)
 2. Anlaşmaya uymayan, alt paragraf (a) bahsi geçen her hangi bir hükme belli oranda getirilecek bir değişiklik, bu hüküm ile madde (X), Madde (Y) ve (Madde Z, Madde ... ) arasındaki değişiklikten hemen önce var olan uyumsuzluğu, artıracak nitelikte olmayacaktır.

 

ÜLKELERE ÖZEL MUAFİYETLERİN LİSTELENDİĞİ, ANLAŞMANIN EK (A) BÖLÜMÜ :

 1. Bir anlaşma tarafının programı, [bu anlaşmanın ülkelere özel muafiyetlerin listelendiği] ve Ulusal muamele(Madde X), en çok kayrılan ülke(Madde Y), veya madde Z, veya Madde ... hükümlerinin gerektirdiği yüklenimlerle uyum içersinde olmayan mevcut hükümler ile ilgili olarak uyumsuz olan bu hükümlerin uyumsuzluğunun azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması yönünde bulunacağı her hangi bir taahhüt ile birlikte belirlenecektir. (Anlaşmada “Roll Back” deyimi ile geçen bu hükümde geçen “veya Madde Z, veya Madde ....” bölümü bu hükmün kapsamının genişletilebileceğini göstermekte olup; muafiyetlerin ancak belirli bir süre için ve gerekli uyum yasalarının çıkarılması yönünde bulunulacak taahhütlere bağlı olarak kabul edilebileceğini, asla uzun süreli olamayacağını anlatmaktadır.)
 2. Her bir muafiyette, aşağıdaki unsurlar belirtilecektir :
 1. Muafiyetin geçerli olacağı spesifik sektör, genel sektöre göndermede bulunacak
 2. Muafiyetin geçerli olacağı alt sektör ise spesifik sektöre göndermede bulunacaktır.
 3. Her bir muafiyet için, yüklenimler Paragraf (1)de bahsi geçen MAİ hükmüne göre belirlenecektir.
 4. Alınacak muafiyet için sürdürülmesi gereken yasa hükmüne Hükümetin hangi düzeyinde karar verileceğini, Hükümet makamları belirler

 5. Muafiyetin hukuki mesnedinin bir yasa mı, yoksa bir düzenleme mi, yoksa bir tüzük mü, yoksa bir kararname mi, yoksa bir başka şekil mi olacağını ilgili hükmün yetkili mercii veya hukuki bir mercii belirler.
 6. Hükmün yazılı ifadesinde alınacak muafiyetin bu anlaşmaya uymayan boyutları, bunları azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak yönünde yapılacak taahhütle birlikte yer alacaktır.
 7. [Motivasyon veya maksat, söz konusu hüküm açısından gerçekçiliği belirler.]
 1. Bir muafiyetin yorumlanmasında (a) dan (f) ye kadar olan unsurlar dikkate alınacaktır. Söz konusu hükümdeki uyumsuzluk ile gösterilen yetkili mercii ve diğer unsurlar arasında bir çelişki olması durumunda muafiyetin yetkili mercii tarafından belirtilen uyumsuzluk esasları kabul edilecektir. Buna karşın bu hükmün uyumsuzluğu eğer hukuki dayanaklarda belirlenen sınırları aşıyorsa bu durumda, diğer unsurlar geçerli sayılacaktır.


Ana Sayfaya Dönüş


 

Bu sayfalar Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.