Make your own free website on Tripod.com

MAI KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU

28 NİSAN 1998 TARİHLİ MAI ANLAŞMA TASLAĞININ

ÖZETİ VE YORUMU


 VIII. VERGİ

 1. Bu anlaşmanın -aşağıdaki 2-5 paragraflarında yer alan hükümleri dışında- hiçbir hükmü vergi kanunlarına uygulanmayacaktır.
 2. Madde ... (Kamulaştırma) ile ilgili hüküm vergi konularına uygulanacaktır.
 3. Madde ....(Şeffaflık) vergi konularına uygulanacaktır. Ancak bu anlaşmanın hiçbir hükmü bir anlaşma tarafının vergi gizliliği kapsamındaki veya ülke yasalarındaki gizliliği korumaya yönelik idari uygulama veya her hangi bir diğer hükme ilişkin bilgiye ulaşmak için izin almasını gerektirmeyecektir. Tanımlanan bu bilgi, aşağıdakileri kapsamaktadır :
 1. Hükümetler ve yatırımcılar arasındaki vergi ile ilgili herhangi bir anlaşma veya düzenleme doğrultusunda değiştirilen veya kapsam içine alınan bilgiler;
 2. Bir yatırımcının, Hükümetle arasındaki bilgi alışverişi de dahil olmak koşulu ile, vergi ile bağlantılı uluslar arası bir anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili olarak bir yabancı Hükümetle yapılmış olan herhangi bir anlaşma doğrultusunda olan bilgiler
 3. Bir yatırımcının kimliği ile ilgili veya herhangi bir ticari, sanayii, iş’le ilgili veya profesyonel sır veya ticari süreçle ilgili bilgiler
 4. Uluslararası üst kuruluşların çalışmaları sırasında, bir Hükümetin Vergi anlaşmaları kapsamındaki görüşmelere veya kısmen ya da tamamen vergi konusu ile bağlantılı veya herhangi bir uluslar arası anlaşmaya uygun olarak katılımı ile ilgili bilgiler
 5. Vergi kaybı veya vergi ödemekten kaçınma konularına yardımcı olabilecek bilgilerin açığa çıkması veya vergi ile bağlantılı başvuruların karara bağlanmasına veya kovuşturma ya da yürürlüğe koyma veya takdir ve değerlendirme üzerine etki edebilecek bilgilerin açığa çıkarılması.
 1. (Devletten Devlete işleyen uyuşmazlık çözümüne ilişkin madde (C) ) hükümleri ile (Yatırımcıdan devlete işleyen uyuşmazlık çözümüne ilişkin madde (D) hükümleri sadece bu maddenin 2 veya 3. Paragrafında belirlenen bir uyuşmazlığa uygulanacaktır.
 2. Bu maddenin amaçları açısından :
 1. Yetkili bir vergi mercii diyerek, vergiden sorumlu Bakanlık veya Bakan veya onlar tarafından yetkilendirilmiş temsilcileri kast edilmektedir.
 2. “ Vergi önlemleri”, aşağıdakilerden oluşmaktadır :

i) Anlaşma tarafının vergi yasaları ile bağlantılı hükümler veya bunların politik alt fıkraları veya bunlar bağlamındaki yerel bir mercii veya anlaşma tarafının vergi ile ilgili idari uygulamaları; ve

ii) Çifte vergilendirmeden kaçınmak için, bir anlaşmanın vergi ile ilgili hükümleri veya anlaşma tarafı açısından bağlayıcılığı olan her hangi bir uluslar arası düzenleme veya anlaşmanın hükümleri

Bu amaçlar doğrultusunda vergi hükümleri. doğrudan vergiler, dolaylı vergiler ve sosyal güvenlik katkılarını kapsayacak bir şekilde dikkate alınacaktır. ( Kanada Hükümeti sosyal güvenlik katkı paylarının vergi ile ilgili hükümlerden çıkarılmasını talep etmiştir ancak, alınan karar aksi yönde olmuştur. )Ana Sayfaya Dönüş


 

Bu sayfalar Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.