Make your own free website on Tripod.com

MAI KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU

Kısaca MAI

MAI, daha çok savaş, daha çok açlık, daha çok ölüm, daha çok işsizlik, daha çok sömürü, daha çok katledilmiş doğa, kısaca; bizlerin yaşamından daha fazla kâr demektir.

Basında MAI

MAI Karşıtı Çalışma Grubu Üyeleri

letter2.gif (2241 bytes)

Güncelleme: 20 Ocak 2000

MAI İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR

li04a.gif (720 bytes)  Bültenler (Toplantı notları, Son Gelişmeler, Dünya Basınından)

li04a.gif (720 bytes)  MAI Bilgilendirme Toplantısı (Türkçe) (İngilizce)

SUNUŞ
AÇIŞ KONUŞMASI - Kamil Kinkır (Birleşik Metal-İş Genel Başkanı)
MAI SERMAYENİN ANAYASASIDIR - Prof. Dr. İzzettin Önder
TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE MAI - Prof. Dr. Ahmet Tonak
FİNANS PİYASALARI, ASYA KRİZİ VE MAI- Gaye Yılmaz
MAI’NİN ÇEVRE BOYUTU - Prof. Dr. İlhan Talınlı
MAI’NİN MADENCİLİK BOYUTU - Prof. Dr. İsmail Duman
MAI VE ÖZELLEŞTİRMENİN HUKUKİ BOYUTLARI- Gökhan Candoğan
MAI’NİN İŞÇİ SINIFI VE SENDİKALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ - Şükran Soner

li04a.gif (720 bytes)    MAI Anlaşma Taslağının özeti ve yorumu

li04a.gif (720 bytes)    WTO Millenium Round Toplantısı

 

sayfalarımıza
maigrup.cjb.net
adresinden ulaşabilirsiniz

Bu sayfalar Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.


Nedstat Counter