Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

ASGARİ ÜCRET VE 4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK ASGARİ HARCAMALARI ARAŞTIRMASI

 

B- Türkiye’de reel asgari ücretin gelişimi

1978-1998 döneminde asgari ücretin gelişmesine bakıldığında, asgari üc1980, 1994 ve yıllarında en düşük düzeyine ulaştığı görülmektedir. 1978’de asgari ücreti 100 kabul edersek, 1980 ve 1994’te % 52 ve % 48’e düştüğü, başka bir deyişle asgari ücretin alım düzeyinin yarı yarıya azaldığı ortaya çıkmaktadır. Asgari ücret 1995’ten itibaren artma trendine girdiyse de, 1997-1998 arasında % 7.5 oranında azalmıştır.1998’de de , 20 yıldır ekonominin gelişmesine gelir düzeyinin artmasına rağmen 1978 düzeyinin % 35.2 gerisindedir. Bu ise asgari ücretin, asgari geçim ücreti değil, yoksulluk yardımı olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.

Tablo 1: YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRETİN GELİŞİMİ


Yıllar


Asgari Ücret

Belirlenen Yıl Ort
Asgari Ücret


Fiyatlar

Gerçek
Ücret

Gerçek
Ücret Endeksi

1978

3.300

3.300

100

3.300

100

1979

5.400

4.700

163,5

2.874

87

1980

5.400

5.400

317,5

1.699

52

1981

10.000

8.467

437,1

1.937

59

1982

10.000

10.000

580,1

1.723

52

1983

16.200

16.200

795,3

2.037

61

1984

24.500

22.444

1190,5

1.885

57,1

1985

41.400

28.474

1716,7

1.672

51

1986

41.400

41.400

2243,8

1.845

55,9

1987

74.250

57.825

3480,1

1.662

50,3

1988

126.000

100.125

6097,1

1.642

49

1989

225.000

167.250

10292

1.705

51,6

1990

414.000

303.750

16806,8

1.901

57,6

1991

801.000

575.250

30034

1.915

58

1992

1.449.000

1.071.000

49856

2.148

65

1993

2.497.500

1.885.666

85304

2.210

67

1994

4.173.750

3.055.666

192360

1.580

48,1

1995

8.460.000

5.602.000

344132

1.628

49,3

1996

17.010.000

12.022* .750

619438

1.941

58,8

1997

35.437.500

26.223.750

1145961

2.288

72,3

1998

47.839.500

41.638.500

1948134

2.137

64,8

Kaynak: DİSK-AR, sayı 23

  • 1998 enflasyonu % 70 olarak öngörülmüştür.

1978-1998 dönemi gerçek ücret endeksi göstermektedir ki:
1999 yılının ilk altı ayı için, asgari ücret (yüzde 4 refah payı ile birlikte) 102. 618.680 TL olmalıdır.

Temel gıda maddeleri açısından asgari ücretin satın alma gücündeki değişim (1980-1998)

Asgari ücret ile satın alınabilen temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış oranları oldukça çarpıcı sonuçlar vermektedir. 20 yılda fiyatı en fazla artan gıda maddesi ekmektir. 1978 yılında asgari ücretle 498 kg ekmek alınabilirken, 1998 yılında 209 kilo ekmek alınabilmektedir. Temel gıda maddeleri arasında yer alan şeker, et ve pirinçteki artış da dikkat çekicidir.

1998’de asgari ücret komisyonunun, bir işçi için 3500 kalori alması gerektiğini düşünerek hesapladığı asgari ücret miktarının, değil bir işçi ailesini tek başına bir işçinin beslenmesine bile yetmeyeceği ortadadır. Bu durumda asgari ücretten değil, yoksulluk yardımının bile altında kalan “sefalet yardımı”ndan söz etmek daha doğru olur.

Tablo 2: TEMEL GIDA MADDELERİ AÇISINDAN ASGARİ ÜCRETİN SATIN ALMA GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİM (1980-1998)


Ürün Adı

Birim Fiyatı
(1978)*

Alınan
Miktar


(1998)**

Alınan
Miktar

Fiyat Artışı
(kat)

Ekmek (kg)

6,63

498

228571

209

34475

Pirinç (kg)

34,01

97

250000

191

7351

Şeker (kg)

9,92

333

265000

180

26714

Tuz (kg)

11,96

276

160000

299

13378

Koyun Eti (kg)

107,7

31

2250000

21

23213

Yumurta (adet)

2,5

1320

20000

2391

8000

Zeytinyağı (lt)

39,42

84

690000

69

17504

Beyaz Peynir (kg)

69,87

47

1290000

37

18463

Çay (kg)

90

37

1400000

34

15555

Asgari ücret

3300

47839500

14496

Kaynak: DİSK-AR, sayı 23

Başa dön


Asgari Ücret

A- Asgari ücret belirlenirken esas alınması gereken kriterler
B- Türkiye’de reel asgari ücretin gelişimi
C- Dört kişilik bir ailenin Ekim 1998’de asgari düzeyde geçinebilmesi için elde etmesi gereken gelir:
Sonuç ve Önerilerimiz

Dört kişilik ailenin asgari geçim harcamaları araştırması (Ekim 98)
16 Yaşından büyükler için asgari ücret ve kesintiler

 

birmet@ibm.net