Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

ASGARİ ÜCRET VE 4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK ASGARİ HARCAMALARI ARAŞTIRMASI

 

C- Dört kişilik bir ailenin Ekim 1998’de asgari düzeyde geçinebilmesi için elde etmesi gereken gelir

Asgari Geçim Sınırı Net 190 Milyon Lira

Sendikamızın Ekim 1998 fiyatlarını dikkate alarak yaptığı araştırmada, iki çocuklu bir ailenin evine girmesi gereken asgari gelirin 190 milyon TL. olması gerektiği görülmektedir.

Örnek olarak alınan ailenin bu parayla geçinebilmesi için, hiç bir ekstra masraf yapmaması, bütçesini çok iyi idare edebilmesi, hiç bir arıza, kaza ya da hastalıkla karşılaşmaması gerekmektedir. “Yoksulluk Sınırı” olarak tanımlanabilecek 190 milyon liralık Asgari Gelir İhtiyacının yüzde 46’lık bölümünü gıda masrafları oluştururken ikinci büyük harcamayı yüzde 20.1 ile konut harcamaları alıyor. Giyim harcamaları için aile bütçesinden ayrılması gereken pay yüzde 18.3 iken, temizlik, ısınma ve okul masrafları için aylık gelirin yüzde 7.4’unu ayırmak gerekiyor. “Diğer Harcamalar” kalemi içinde değerlendirilen ulaşım, gazete, sigara ve sinema harcamaları ise bütçe içinde yüzde 8.2’lik bir büyüklüğe ulaşıyor.

İstanbul’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin asgari gelir ihtiyacını saptarken araştırmada kullanılan varsayımlar şöyledir:

Araştırmada kullanılan fiyatlar, İstanbul Ticaret Odası’nın “İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi”ne baz olarak aldığı tüketici fiyatlarıdır. Ancak bu fiyat listesinde yer almadığı halde, bir ailenin geçimi için zorunlu sayılan kalemler, piyasada yapılan araştırma sonucu elde edilmiştir.

Asgari gelir araştırmasına örnek olarak alınan aile, İstanbul sınırları içinde ikamet etmekte, biri 2 diğeri okula yeni başlayan 7 yaşında iki çocuğu bulunmaktadır. Ailede yalnızca baba çalışmakta, yol, giyim v.b masraflar buna göre hesaplanmaktadır. Ayrıca söz konusu ailenin hesaplanan gelirle geçinebilmesi için, evine yeni eşya almaması, ekstradan taksit vs. ödememesi, tamirat yapmaması, yıllık tatil harcamasında bulunmaması, çocuklarına oyuncak almaması, evine misafir kabul etmemesi gerekmektedir. Aile kültürel ihtiyacını gidermek için yalnızca günde bir gazete almakta ve ayda bir kez anne ve baba yol parası vermeden halk günü sinemaya gitmektedir.

Gıda Harcamaları

Ekim 1998 itibariyle ailemizin asgari mutfak harcaması, 87 milyon 571 lirayı bulmaktadır. Beslenme uzmanlarına göre örnek olarak aldığımız ailenin asgari beslenme ihtiyacı için gerekli besinler şöyle sıralanmaktadır.

55 gram kalori, 151 gram hayvansal protein, 38 gram bitkisel protein, 1254 gram karbonhidrat, 288 gram yağ, 32.068 miligram A vitamini, 5.333 miligram B vitamini, 6.154 miligram B2 vitamini, 515 miligram C vitamini, 3.580 miligram kalsiyum, 44 miligram demir.

Yapılan hesaplamalarda sözkonusu besinlerin en ucuz elde edilebileceği gıdalar seçilmiş, ayrıca yaz aylarında bolca bulunabilen domates ve kabak gibi sebzelerin kış fiyatlarının aşırı ölçüde arttığı göz önüne alınarak, hesaplamalarda bir sapmaya yer vermemek için, bunların yerine aynı besin değerlerini ihtiva eden ve aynı zamanda da kışın ucuz fiyata temin edilebilen gıdalar seçilmiştir. Bu amaçla, oluşturduğumuz gıda sepetine yazın hesaba dahil ettiğimiz domates yerine portakal, kabak yerine de ıspanak alınmıştır.

Minimum gıda tüketimi tablosunda tüpgaz, yağ, tuz türünden pişirme giderleri yer almamaktadır. Bunun yerine gıda harcamalarının yüzde 10’u pişirme masrafı olarak eklenmektedir.

Konut Giderleri

Aile bütçesi içinde gıdadan sonra, aldığı 20.1’lük payla en büyük kalemi aluşturan konut harcamaları içine kira, elektrik, su ve telefon giderleri dahil edilmiştir. Araştırmada varsaydığımız kira miktarının (30 milyon) İstanbul sınırları içinde yolu, suyu, elektriği ve telefonu olan bir konut için çok iyimser olduğunu belirtmemiz gerekir.

Giyim Harcamaları

Gıda ve konuttan sonra, örnek aldığımız 4 kişilik ailenin en büyük harcama kalemini yüzde 18.3 payla giyim masrafları oluşturmaktadır.

Giyim harcamaları konusunda ailemiz oldukça dikkatli davranmasına rağmen, aylık harcaması 34 milyon 703 bin liraya ulaşmaktadır. Babanın giyim harcaması 10 milyon, annenin 8 milyon 800 lira ve iki çocuğun toplam masrafı 15 milyon 863 lira düzeyindedir.

Ailenin yıllık olarak tabloda belirtilen giyecekleri alması durumunda her aya düşen pay giyim masrafları kalemini oluşturmaktadır.

Temizlik Harcamaları

Dört kişilik ailenin yukarıda özetlediğimiz gıda, konut ve giyim için yaptığı asgari harcamalar, toplam aile bütçesinin yüzde 84.5’unu oluşturmaktadır. Geriye kalan yüzde 15.5’luk oran da temizlik, okul masrafı, ısınma ve diğer masraflar arasında paylaşılmaktadır.

Örnek olarak seçtiğimiz ailenin sabun, deterjan, berber, diş fırçası türünden temizlik harcamaları aylık 7 milyon 407 bin liralık büyüklüğe ulaşmaktadır.

Isınma Harcamaları

Ailenin yılda 3 ton kömür ve yarım ton odunla kışı geçireceği varsayılmaktadır. Isınma giderlerinden Ekim ayına düşen pay 5 milyon 293 milyon liradır.

Okul Harcamaları

Ailenin ilkokula yeni başlayan 7 yaşındaki çocuğunun okul için gerekli malzemelerinden bazıları sıralanmış ve bunların yıllık toplamının 12 aya bölünmesiyle ortaya çıkan rakam 1 milyon 369 bin lira olarak belirlenmiştir. Ancak bu rakam içinde okul kitapları için gerekli harcamaların bulunmadığını da önemle belirtmek gerekiyor.

Diğer Harcamalar

Örnek olarak aldığımız dört kişilik ailede harcamaların minimum düzeyde tutulması için yalnızca babanın işe gidip gelirken mavi kart kullandığı varsayılmıştır. Ayrıca minimum kültür harcaması olarak günde 100 bin liralık bir adet gazete hesaba katılmış, ayda bir kez anne ve babanın halk günü sinemaya gittiği varsayılmıştır. Babanın kötü alışkanlığı olarak günde yarım paket sigara tükettiği kabul edilmiştir. Tüm bu harcamaların kültürel gereksinimleri karşılamakta yeterli olmayacağı açık olmakla birlikte, yalnızca bu kalemler bile aile bütçesi içinde 13 milyon 500 bin liralık bir büyüklüğe ulaşmaktadır.

Bu Araştırma gösteriyor ki:

İki çocuklu dört kişilik bir ailenin asgari koşullarda yaşamını sürdürebilmesi için, 1998 Ekim ayında İstanbul’da en az 190 milyon lira gelir elde etmesi gerekmektedir.

Örneğimizde ele aldığımız ailenin asgari gelirinin gerçekte tüm ihtiyaçları karşılamaya yetmeyeceği ortadadır. Ailede birden fazla kişi çalışıyorsa, çocuklardan ikisi de okula gidiyorsa elbette bu rakamlarda değişiklik olacaktır. Ancak yüksek enflasyon oranı karşısında aileye girmesi gereken asgari gelirin altına düşen bir ailenin bugünkü şartlar altında yoksul sayılması hiç de yanlış olmayacaktır.

Başa dön


Asgari Ücret

A- Asgari ücret belirlenirken esas alınması gereken kriterler
B- Türkiye’de reel asgari ücretin gelişimi
C- Dört kişilik bir ailenin Ekim 1998’de asgari düzeyde geçinebilmesi için elde etmesi gereken gelir:
Sonuç ve Önerilerimiz

Dört kişilik ailenin asgari geçim harcamaları araştırması (Ekim 98)
16 Yaşından büyükler için asgari ücret ve kesintiler

 

birmet@ibm.net