Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

ASGARİ ÜCRET VE 4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK ASGARİ HARCAMALARI ARAŞTIRMASI

 

SONUÇ

Ülkemiz gerçekleri ve asgari geçim standartları göz önüne alındığında asgari ücret, çalışanların çok büyük bir bölümünü ilgilendirmektedir. Bu nedenle;

Başta konfederasyonlar olmak üzere tüm kurumların asgari ücret tesbit komisyonu çalışmalarını dikkatle izlemeleri,

Taleplerini gerekçeleri ile birlikte kamuoyuna sunarak baskı grubu olma fonksiyonlarını yerine getirmeleri, gerekiyorsa çeşitli etkinliklerle yaşama geçirmeleri

günümüz koşullarında gerekli görünmektedir.

Çünkü asgari ücret mücadelesinde de; "Hak verilmez, alınır" ilkesi geçerlidir.

ÖNERİLERİMİZ

  • Asgari ücret belirlenirken, sadece işçinin değil, tüm ailesinin giderleri dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret belirlenirken, tüketici fiyat artışları değil, ücretliler geçinme endeksi (ücretliler enflasyonu) esas alınmalı ve buna refah payı ilave edilerek hesaplanmalıdır.
  • Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, tüm kesintilerden muaf tutulmalıdır.
  • Yapılan hesaplamaya göre, 4 kişilik bir ailenin ekim ayındaki asgari harcamaları net 190 milyon TL. dir. 1 Ocak 1999 tarihinde ise yaklaşık 209 milyon 500 bin TL. olacaktır.

Buna göre, asgari ücret 1.1.1999'dan itibaren net 209 milyon 500 bin TL olmalıdır.

  • Asgari ücret 6 ayda bir net olarak belirlenmelidir.
  • Türkiye genelinde tek asgari ücret belirlenmelidir.

Başa dön


Asgari Ücret

A- Asgari ücret belirlenirken esas alınması gereken kriterler
B- Türkiye’de reel asgari ücretin gelişimi
C- Dört kişilik bir ailenin Ekim 1998’de asgari düzeyde geçinebilmesi için elde etmesi gereken gelir:
Sonuç ve Önerilerimiz

Dört kişilik ailenin asgari geçim harcamaları araştırması (Ekim 98)
16 Yaşından büyükler için asgari ücret ve kesintiler

 

birmet@ibm.net