Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

NEDEN SENDİKA, NEDEN BİRLEŞİK METAL-İŞ

 

HER İSTEDİĞİMİZ SENDİKAYA

ÜYE OLABİLİR MİYİZ?

1982 Anayasa’sının 51. maddesine ve 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 22. Maddesine göre; işçilerin "İZİN ALMAKSINIZIN " sendikalara üye olma hakları vardır.

Bu hakkını kullanmasına karşı çıkmak suç teşkil eder.

Her istediğimizde sendikalara üye olabiliriz. Ama Üyelik bazı yasal formalitelere bağlanmıştır.

Birinci koşul, İŞKOLU koluşudur. Örneğin metal işkolunda çalışıyorlanız, metal işkolunda faaliyet gösteren bir sendikaya üye olabilirsiniz. Yasa, 28 işkolu belirlemiştir.

İkinci koşul, NOTER koşuludur. İşçilerin sendika üyeliği ancak noterde yapılması koşulu ile geçerlilik kazanabilir.

Üçüncü koşul, birden çok sendikaya üye olmak yasaktır. Birinden istifa ederek bir diğerine üye olabilirsiniz.

Toplu sözleşmeye ulaşmak için bu kadarı da yetmez.

Dördüncü koşul, üye olduğunuz sendika ülke çapında işkolu için gerekli % 10 barajını geçen bir sendika olmalıdır.

Beşinci koşul, sendika işyerinde çalışanların en az % 50 + 1 üyelik yapmalı, yani çoğunluğu sağlamalıdır.

Altıncı koşul, üyelik formları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilerek "ÇOĞUNLUK TESPİTİ" yapılmalı,

Yedinci koşul ise, Çoğunluk tespiti yapıldıktan sonra YETKİ BELGESİNİN alınmasıdır.

Yetki belgesi ile Sendika, işveren ile TOPLU PAZARLIK masasına oturma ve üyeler adına görüşme yapma hakkı elde etmiş olacaktır.

Görüldüğü gibi, hak elde etmek, korumak ve geliştirmek mücadelesi zorlu-yasal bir süreci de DİSİPLİN, KARALILIK VE SABIRLA göğüslenmesini gerekli kılmaktadır.

neden3.gif (9919 bytes)


neden4.gif (9850 bytes)

 

SENDİKA NEDİR
HER İSTEDİĞİMİZ SENDİKAYA ÜYE OLABİLİR MİYİZ?
SENDİKALARIN TARİHÇESİ
TÜRKİYE'DE SENDİKALAŞMA
SENDİKAMIZIN KISA TARİHİ
NASIL BİR SENDİKA?
BİRLEŞİK METAL-İŞ NASIL BİR SENDİKADIR?
BİRLEŞİK METAL-İŞ NASIL ÇALIŞIR