Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

NEDEN SENDİKA, NEDEN BİRLEŞİK METAL-İŞ

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ NASIL BİR SENDİKADIR?

Metal yapımı ve işlenmesi, çelik sanayii, madeni eşya ve makina yapımı, elektrikli her türlü aracın yapımı ve montajı, otomotiv sanayiiyle ilgili her türlü işin yapıldığı 13 Numaralı metal işkolunda çalışan sayısı resmi verilerle 510 bindir.

1997 yılı Ocak ayı itibariyle, bu işçilerin 66 bin 90’ı BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI üyesidir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI, toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli olan yüzde 10 işkolu barajını aşmış bir sendikadır.

Bağımsız ve demokratik bir örgüt olan BİRLEŞİK METAL-İŞ’in kapısı metal işkolundaki bütün işçilere açıktır.

SENDİKAMIZIN TOPLUMSAL İŞLEVİ

Her toplumsal yapı kendisi için gerekli olan kurumları oluşturur. Bu oluşum çoğunlukla uzun zaman dilimi içinde yavaş yavaş gerçekleşir. Sendikalar da işçi sınıfının ortaya çıkmasından sonra ve belli bir bilinç düzeyine ulaşmasının ardından ortaya çıktılar.

Sendikalar, ortak güçlüklerle karşılaşan, aynı zorluklar altında ezilen işçi ve emekçilerin kendi koşullarını düzeltme mücadelesinden başka bir şey değildir.

Toplumsal kesimin gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkan sendikalar toplumun malıdır.

Sendikalar kendisini oluşturan milyonlarca çalışanın beklentilerinin ifadesidir. Arkasında bunca insanın bulunduğu bir yapı toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelir. Sendikaların etkinliği bir güç olarak varlığını koruduğu sürece devam edecektir.

Sendikalar yalnızca üyelerine sosyal ve ekonomik açıdan birçok yarar sağlamakla kalmaz, toplumun diğer kesimlerine de pekçok etkileri vardır.

Bir sendika güçlüyse üyeleri için sağladığı haklarla toplumun diğer kesimlereni de etkiler. Onların da bu haklardan yararlanmalarına örnek olur.

Örneğin kamu kesimi işçilerinin 1989 Bahar Eylemleriyle elde ettikleri ücret zammı ve idari haklar diğer çalışanlara da örnek oldu. Türkiye’de çalışan kesimin ücret düzeyi de yükseldi.

Sendikalar aynı zamanda demokratik mekanizmaları yaşama geçirmiş toplumlarda katılımın ve çok sesliliğin ifadesidir. Siyasi iktidar üzerinde de bir baskı gücüdür.

Sendikalar aynı zamanda sistemi demokratik yapan temel unsurlardır.

SENDİKA NEDİR
HER İSTEDİĞİMİZ SENDİKAYA ÜYE OLABİLİR MİYİZ?
SENDİKALARIN TARİHÇESİ
TÜRKİYE'DE SENDİKALAŞMA
SENDİKAMIZIN KISA TARİHİ
NASIL BİR SENDİKA?
BİRLEŞİK METAL-İŞ NASIL BİR SENDİKADIR?
BİRLEŞİK METAL-İŞ NASIL ÇALIŞIR