Make your own free website on Tripod.com
Ana Sayfaya Dönüş

yayın listesi

 

BU AY

İLKELER-AMAÇLAR

İDARİ YAPI

YAYINLARIMIZ

   Yayın Listesi
   Online Kütüphane

ÜST KURULUŞLAR

SENDİKAL LİNKLER

birmet@ibm.net

KİTAPLAR

TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU - 2-
Teknik Elemanlar Bürosu
TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU  -1-
Teknik Elemanlar Bürosu
ESNEKLİK
Teknoloji Komisyonu çalışması
TEKNOLOJİK, YÖNETSEL DEĞİŞİM VE İŞÇİLER
Teknoloji Komisyonu çalışması
NEDEN SENDİKA, NEDEN BİRLEŞİK METAL-İŞ
ASGARİ ÜCRET VE 4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ HARCAMALARI ARAŞTIRMASI
Sendikamızın Ekim 1998 de yaptığı araştırma sonuçları
METAL İŞÇİSİNİN GERÇEĞİ 1998
Grup Toplu İş Sözleşmeleri sürecinde kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, enflasyon, döviz kurları, tüketim maddeleri fiyatları ve verimlilik ile ücretlerin karşılaştırılmasını içeren araştırmamız.
MAI ÇOK TARAFLI YATIRIM ANLAŞMASI
Sendikamızın düzenlediği MAI Bilgilendirme Toplantısı notları
ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLGİLİ YASALAR
İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Hafta Tatili Hakkında Kanun, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
ANATÜZÜK
Sendikamız anatüzüğü
DEMOKRATİKLEŞME, ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER VE SENDİKALAR
Sendikamızın düzenlediği panelde,  4 ana başlık altında (Demokratikleşme, Sosyal Diyalog, Örgütlenme Hakkı ve Sosyal Devlet) iki gün süreyle yapılan tartışmalar..
ILO SÖZLEŞMELERİ VE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNE UYUM YASALARI
Sendikamızın düzenlediği panelde, akademisyenlerin ve siyasi parti temsilcilerinin ortaya koyduğu görüşler.
METAL İŞÇİSİNİN GERÇEĞİ 1996
Grup Toplu İş Sözleşmeleri sürecinde kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, enflasyon, döviz kurları, tüketim maddeleri fiyatları ve verimlilik ile ücretlerin karşılaştırılmasını içeren araştırmamız.
ESNEK ÜRETİMDE İŞÇİLER VE SENDİKALAR
"Post Fordizmde üretim esnekleşirken işçiye neler oluyor" Doç. Dr. Hacer Ansal'ın araştırması
SENDİKALARIN TOPLUMSAL ROLÜ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Sendikamız ilke ve politikaları ışığında toplumsal sorunların değerlendirilmesi
GÜMRÜK BİRLİĞİ VE METAL SEKTÖRÜ
Doç. Dr. Lerzan Özkale'nin Sendikamız adına yaptığı araştırma
TÜRKİYE SENDİKACILIĞININ TEMEL SORUNLARI
Sendikamızın düzenlediği panelde sendika yöneticilerinin, akademisyenlerin ve siyasi parti temsilcilerinin, sendikal sorunlara yaklaşımları.
YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE VE SANAYİ POLİTİKALARININ UYUMU
Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediğimiz panelde yapılan konuşmalar.
ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI
ERDEMİR, ÖZELLEŞTİRME VE SENDİKALAR
KONUŞMALAR 92-94
ERDEMİR VE ÖZELLEŞTİRME ÜZERİNE GÖRÜŞLER
2000'LER EŞİĞİNDE 94 TÜRKİYE'Sİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER
İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ
EĞİTİM NOTLARI VE KİTAPÇIKLAR
DÜNYADA VE TÜRKİYEDE ÖZELLEŞTİRME   (En13)
İŞGÜVENCESİ (En.12)
TAŞERONLUK (En.11)
SENDİKALARIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDE SENDİKALAŞMA  -2-   (En.10)
T   (En.9)
ANAYASA (En.8)
ULUSLARARASI BELGELER   (En.7)
TÜKETİCİYİ KORUMA YASASI  (En.6)
GÜMRÜK BİRLİĞİ   (En.5)
ÖZELLEŞTİRME (En.4)
ÜRETİM VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (En.3)
SENDİKALARIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDE SENDİKALAŞMA  -1-  (En2)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GEREKLİLİĞİ, SENDİKAL EGİTİM (En.1)
SSK
TAŞERONLUK
İŞÇİNİN HAK VE BORÇLARI
SSK KRİZİ ÜZERİNE NOTLAR
İŞYERİ DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNE NOTLAR
ÖRGÜTLENME ÜZERİNE NOTLAR

birmet@ibm.net