Make your own free website on Tripod.com

5 Eylül 1998 - BİRLEŞİK METAL-İŞ GENEL TEMSİLCİLER KURULU - İSTANBUL

"ZORLU SÜREÇTE

ÖRGÜT KARDEŞLİĞİ"

 

Sendikamız Genel Temsilciler Kurulu,
5 Eylül 1998 tarihinde yapıldı.
Gündemi TİS sürecinin oluşturduğu toplantımızda,
özellikle MESS'in dayattığı esneklik uygulamaları tartışılarak,
bu maddelerin grev maddesi olduğu ortayla kondu.

Açış Konuşması
Temsilci ve Şube Yöneticilerinin konuşmaları
Sonuç Bildirgesi


Birleşik Metal-İş Gazetesi  Sayı:121 (Ekim 1998) Sayfa 6-7


Toplantının açış konuşmasında Genel Başkanımız birleşmenin 5. Yıldönümünün önemini vurgulayarak, son Genel Temsilciler Kurulumuzdan bugüne gelişmeleri anlattı. "Tüm engellere rağmen, genel kuruldan bu yana aidatlı üye artışı 1000'in üzerinde oldu. MESS sözleşmeleri sonunda bu rakkamın 2000'i aşacağı görülmektedir."
"Evet her türlü çalışmada başarıyı getiren sihirli sözcük ÖRGÜT DOSTLUĞU VE ARKADAŞLIĞIDIR. Sihirli, davranış biçimi KOLLEKTİF ÇALIŞMAYA yatkın olmak ve örgütsel potada BENCİLLİK duygusundan arınmaktır. Sihirli davranış ise bilgiyi ve deneyimi paylaşmaktır." TİS sürecine ilişkin olarak da şunları söyledi:
"Esas olan üyelerin görüşlerini bu kürsüye yansıtacak olan siz değerli temsilci arkadaşlarımızın fikirleri olacaktır.
Sorun kişilikli bir politika izlemektir. Tutarlı olmak ve birlikte ortaya konulan hedeflere doğru vargücüyle ve samimiyetle kavgasını vermektir. Bu açıdan sizlerin bugün ortaya koyacağınız görüşler, örgütümüzün toplu iş sözleşmesi ve yarınlarının da perspektifini verecektir.
Biz birlikte yapmak kaydı ile, ortak emek vermek kaydı ile, herkesin alınteri dökmesi kaydı ile ortaya konulacak perspektifin önünde ne engel olursa olsun birlikte yürümeye hazırız."
"Önce örgütsel tam bütünlük ile, sonra metal işçilerinini güçbirliği ile ve sürecin gerektirdiği her türlü davranış ve mücadele biçimine tam hazırlıklı olarak bu süreci de aşacağımıza inanıyorum."
Daha sonra, Toplu Sözleşme Daire Başkanımız TİS süreci hakkında bilgi verdi. Uyuşmazlık noktasına nasıl gelindiğini anlatarak; uyuşmazlık tutulmasının ardından sendikamızın etkinliklerini anlattı. Ve bundan sonra yapılacaklar hakkında açıklamalarda bulunarak sözü örgüte bıraktı.
Temsilci, baştemsilci ve Şube yöneticilerinden 26 konuşmacı, süreçle ve ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler.

Konuşmacıların ardından, Genel başkanımız öneri ve düşünceleri değerlendiren, eleştirileri yanıtlayan bir konuşma yaptı. Açış konuşmasında olduğu gibi, örgüt dostluğu ve kardeşliğini ön plana çıkartan konuşmasında, MESS'in esneklik dayatmalarına sendikamızın sonuna kadar karşı çıkacağını vurguladı.

Daha sonra, kurulda alınan karar gereği, dışarı çıkılarak, sonuç bildirgemiz caddede okundu.

 

 

Sayı 121


birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

  Gazetemiz     Kitaplar    Eğitim Notları    Broşürler    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    Yayınlar     İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 26 Ocak 1999
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net