Make your own free website on Tripod.com
Ana Sayfaya Dönüş

Kurullar-Komisyonlar-Bürolar

 

BU AY

TARİHÇEMİZ

İLKELER-AMAÇLAR

İDARİ YAPI

  Merkez ve Şubeler,
  Kurul ve Komisyonlar,
  Anatüzük,

YAYINLARIMIZ

ÜST KURULUŞLAR

SENDİKAL LİNKLER

birmet@ibm.net

 

 

Sendikamızın Zorunlu Organları

(ayrıntılı bilgi için: Anatüzük -Üçüncü Bölüm)

 • Merkez Genel Kurulu: Sendikanın en üst ve en yetkili karar organıdır. Şube Genel Kurullarından seçilen (250) iki yüz elli delege ile doğal delegelerden oluşur.

 • Genel Yönetim Kurulu: Merkez Genel Kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasından seçilen Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Sekreter, Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı, Mali Daire Başkanı, Örgütlenme Daire Başkanı, Eğitim, Basın, Yayın ve Tanıtım Daire Başkanından oluşur.
  Yapılan Tüzük değişikliği ile bir sonraki Genel Kurulda, bir Genel Başkan, dört üye olmak üzere beş asıl üyeden oluşturulacaktır..

 • Merkez Denetleme Kurulu: Merkez Genel Kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasından gizli oyla seçilen üç asıl üyeden oluşur.

 • Merkez Disiplin Kurulu: Merkez Genel Kurulu tarafından, Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından seçilen beş asıl üyeden oluşur.

 • Şube Genel Kurulu: Şube Genel Kurulu, şubenin en üst ve yetkili organıdır.

 • Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından, Genel kurula katılma hakkı bulunanlar arasından, gizli oy, açık sayım esasına göre seçilecek bir şube başkanı, bir şube sekreteri, bir şube mali sekreteri, bir şube örgütlenme sekreteri, bir şube eğitim sekreteri, bir şube basın yayın sekreteri ve bir şube sosyal işler sekreteri olmak üzere yedi asıl üyeden oluşur.

 • Şube Denetleme Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından Genel Kurula katılma hakkı bulunanlar arasından gizli oyla, açık sayım yöntemiyle seçilen üç asıl üyeden oluşur.

 • Şube Disiplin Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından Genel Kurula katılma hakkı bulunanlar arasından gizli oy, açık sayım yöntemiyle seçilen üç asıl üyeden oluşur.

Sendikamızın Danışma Organları

 • Başkanlar Kurulu: Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşur. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu: Sendikanın Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.

 • Genel Temsilciler Kurulu: Genel Merkez ve Şube zorunlu organları ile işyeri sendika temsilcilerinden oluşur. Yılda en az iki defa toplanır. Sendika çalışmalarının değerlendirilmesini yapar. Sendikal sorunların çözümü için önerilerde bulunur.

 • Şube Temsilciler Kurulu: Şube yönetim, denetleme, disiplin kurulları üyeleri ve işyeri temsilcilerinden oluşur.

 • Koordinasyon Kurulu: Genel Sekreter Başkanlığında, sendika uzmanlarından oluşur.

 • Bilim Kurulu: Genel Başkan Başkanlığında, akademisyenlerden oluşur.

Komisyonlar

 • Teknoloji Komisyonu

 • Örgütlenme Komisyonu

 • Sosyal Devlet Komisyonu

Bürolar

başa dön

birmet@ibm.net

Nedstat Counter