Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

 

ESNEK ÜRETİMDE İŞÇİLER VE SENDİKALAR

(POST-FORDİZM’DE ÜRETİM ESNEKLEŞİRKEN

İŞÇİYE NELER OLUYOR?)

Doç. Dr. Hacer ANSAL

 

2000’li yıllara yaklaştıkça, bilim ve tekniğin belirleyici etkisi her alanda gözle görülür hale gelmektedir.
Bilimin ve bilginin önemi artıyor...
Bu nedenle sendikamız, faaliyetlerini bilimsel verilere dayandırmak gerektiğini tesbit etmektedir.
Bu yönde çalışmalarımız gözle görülür biçimde artıyor.
Elinizde bulunan bu kitap da aynı çabanın ürünü.
Sn. Doç.Dr. Hacer Ansal’ın bu çalışmasında, teknolojik gelişmenin seyri, bugün ulaşmış bulunduğu düzey ve genel olarak çalışanların durumu özenli bir araştırma ile ortaya konulmuştur.
Verdiği emek için Sn. Doç. Dr. Hacer Ansal’a teşekkürü borç biliriz.
Çalışmanın “Sunuş” bölümünde ise, esnekliğe ilişkin ülkemizdeki tartışmalar incelenmiş, ve ülkemiz koşullarında hangi sonuçları doğurabileceği, Sendikamız Eğitim uzmanı Hasan Aktaş tarafından hazırlanmıştır.
Esneklik, ülkemizde uzun yıllar tartışma konusu olmaya devam edecektir.

Üyelerimize ve işçi sınıfına yararlı olması dileklerimizle.

Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

 

SUNUŞ

GİRİŞ

1- KAPİTALİZMDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

1.1- Teknolojinin Taraflılığı ve Teknolojik Gelişme
1.2- Kapitalist Emek Süreci
1.3- Taylorizm
1.4- Fordizm
1.5- Fordizmin Krizi

2- POST-FORDİST ESNEK ÜRETİM ORGANİZASYON SİSTEMLERİ

2.1- Esnek Uzmanlık
2.2- Yalın Üretim

2.2.1- Toplam Kalite Kontrol
2.2.2- Tam Zamanında Üretim
2.2.3- Kalite Kontrol Çemberleri
2.2.4- Ana- Yan Sanayi İlişkisi
2.2.5- Yeni Dünya Düzeninin Hakim Üretim Organizasyon Modeli

2.3- Esnek Üretimde Emek Piyasası

3- POST - FORDİST ÜRETİMDE SERMAYE / ÜCRETLİ EMEK İLİŞKİSİ

3.1- İşletmecilik Yaklaşımıyla Yalın Üretimin Getirdiği Avantajlar

3.1.1- İşçilerin Artan Becerisi ve İş güvencesi
3.1.2- Sistemin Kırılganlığı
3.1.3- Ekip Çalışması
3.1.4- İşçi-İşveren İlişkisinde Uyum

3.2- Emek Açısından Yalın Üretim

3.2.1- Artan Beceri ve İş güvencesi
3.2.2- İş Yoğunluğu ve Çalışma Süreleri
3.2.3- Emek Sürecinde Rotasyon ve Ekip Çalışması
3.2.4- İşçi Motivasyonu

4- POST-FORDİZMDE SENDİKAL HAREKET

4.1- Japonya’da Sendikalar
4.2- Diğer Ülkelerdeki Uygulamalarda Sendikal Tavır

5- SONUÇLAR VE SENDİKAL TALEPLER

KAYNAKÇA

 

birmet@ibm.net