Make your own free website on Tripod.com

MAI KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU

28 NİSAN 1998 TARİHLİ MAI ANLAŞMA TASLAĞININ

ÖZETİ VE YORUMU


X. DİĞER ULUSLAR ARASI ANLAŞMALAR İLE BU ANLAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

IMF ile yapılan anlaşmanın hükümlerine bağlı yüklenimler :

Bu anlaşmanın hiçbir hükmü, anlaşma taraflarının IMF ile yaptıkları anlaşma maddelerinin değiştirilmesi olarak dikkate alınmayacaktır. ( Bu hüküm ile IMF’ye MAİ anlaşması üzerinde üstün bir statü tanınmış oluyor)

 

OECD TARAFINDAN BEİRLENEN ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE İLİŞKİN STANDARTLAR

  1. Aşağıdaki metin taslağı MAİ ile Çok uluslu şirketlere ilişkin standartların birleştirilmesi suretiyle oluşturulmuştur.
  1. OECD’nin Çok Uluslu Şirketlere ilişkin olarak belirlediği standartlar Ek (xx)de yer alacaktır.
  2. OECD’nin çağrısı ile, anlaşma tarafları söz konusu standartlara katılıma [özendirilecek] ve böylece standartların revizyonu, yorumlanması, berraklaştırılması, uygulamasına ilişkin işbirliği geliştirilmiş ve anlaşma tarafları ile OECD üyeleri arasında söz konusu standartların belirlendiği çalışmada yer alan konular üzerinde fikir birliği oluşmasına yardım edilmiş olunacaktır. (MAİ ülkelerinin bu standartlara zorunlu olarak uyup, uymayacağı henüz karara bağlanmadığı için “özendirilecektir” kelimesi parantez içinde yazılmaktadır.)
  3. Anlaşma tarafları söz konusu standartlarla ilgili tüm meselelere ilişkin olarak ilgili taraflar ve OECD üyeleri arasında görüşmeler yapma, araştırmalarda bulunma, standartları daha da geliştirme amaçları ile kendi aralarında ulusal ilişki merkezleri oluşturacaklardır. İş çevreleri, işçi örgütleri ve diğer ilgili taraflar bu faaliyetler hakkında bilgilendirilmelidir. (Sadece bir temenni)
  4. Standartların ekleri, anlaşmanın uygulaması veya yorumlanması konusunda, uyuşmazlık çözümü de dahil olmak koşulu ile MAİ anlaşmasından üstün olmayacaktır. (Bu madde ile standartların yer aldığı OECD çalışmasının, MAİ kadar bağlayıcılının olmayacağı belirtiliyor)
  1. Çeşitli delegasyonlar, aşağıda verilen ilave metnin, taraflar grubuna birleştirilmiş metnin XI. Bölümü, 2. Paragrafında verilen yetkilerin belirtildiği listeye eklenmesini önermişlerdir :
  2. (e) Anlaşmanın nihai metninde, Madde (xx) de belirtilen standartların OECD nezdinde yapılacak değişikliklere göre revize edileceğinin belirtilmesi

  3. Son olarak delegasyonlar, standartlardan hemen önce ek (3) de yer alacak bir taslak metin oluşturdular. Söz konusu metin aşağıdadır :

Aşağıdaki Çok Uluslu Şirketlere ilişkin standartlar katılımcı Hükümetlerin, kendi ülkelerinde iş yapacak çok uluslu şirketler için ortak önerisidir. Anlaşma tarafı hükümetlerin amacı, çok uluslu şirketlerin gittikleri ülkenin politikaları ile uyum içersinde çalışmalarına yardımcı olmaktır. Standartlar, aralarında genel politikalara ilişkin öneriler, bilginin açığa çıkarılması, rekabet, finans, vergi, istihdam ve endüstriyel ilişkiler, çevre koruma, bilim ve teknolojinin de bulunduğu bir kapsamda olacaktır. Bu standartlar, OECD’nin 21 Haziran 1976 da değiştirilen “Çok Uluslu Şirketler ve Uluslar arası Yatırımlara ilişkin OECD deklarasyonunun bir parçasıdır.Ana Sayfaya Dönüş


 

Bu sayfalar Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.